Advies bestemmingsplan Prinsejagt-Driehoeksbos 2019

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Advies bestemmingsplan Prinsejagt-Driehoeksbos 2019

Het advies luidt positief.

Aanleiding

De directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het streven om actualisatie van alle bestemmingsplannen voor 2021 uit te voeren omdat dan de omgevingswet in werking treed. 

Het plangebied betreft dat deel van het stadsdeel Woensel Noord dat aan de westkant wordt begrensd door de Boschdijk en aan de oostkant wordt begrensd door de Huizingalaan en de sportvelden aan de Vijfkamplaan. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Marathonloop. In het zuiden wordt het plangebied begrensd door de 1e Lieven de Keylaan.

Luchtfoto
Stedebouwkundige kaart

Samenvoeging

Het bestemmingsplan is duidelijk een actualisatie en een samenvoeging van vele (deel) bestemmingsplannen. Bestemmingsplan Prinsejagt-Driehoeksbos 2019 vervangt onderstaande bestemmingsplannen.

1. Bestemmingsplan "Prinsejagt-Driehoeksbos 2004", vastgesteld door de raad op 6 juni 2006.

2. V Driehoeksbos vastgesteld op 28 juni 2011 en op 27 augustus 2011 onherroepelijk. 

3. I Prinsejagt-Driehoeksbos 2004 (parkeerplaats sauna), vastgesteld op 31 mei 2011 en op 6 augustus onherroepelijk.

4. II Prinsejagt-Driehoeksbos 2004 (sportaccommodatie voetbal), vastgesteld op 6 december 2011 en op 27 januari 2012 onherroepelijk in werking getreden.

5. III Prinsejagt-Driehoeksbos 2004 (VMBO), vastgesteld op 22 mei 2012 en op 20 juli 2012 onherroepelijk in werking getreden.

6. IV Prinsejagt-Driehoeksbos 2004 (Gerretsonlaan), vastgesteld op 22 september 2015 en op 20 november 2015 onherroepelijk in werking getreden.

7. V Prinsejagt - Driehoeksbos 2004 (De Korenaar), gewijzigd vastgesteld op 20 december 2016 en op 10 februari 2017 onherroepelijk in werking getreden.

8. Barrier 2013, vastgesteld 1 oktober 2013 en op 11 november 2013 onherroepelijk in werking getreden.

Kortom acht bestemmingsplannen die in één gebied liggen zijn nu samengesmeed tot één bestemmingsplan.

Afweging

Omdat er geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden waarvoor een bestemming gewijzigd moet worden heeft Trefpunt Groen Eindhoven zich gefocust of de complexe groene structuren intact blijven. Na het lezen van de 452 (!) bladzijden is het niet gelukt een significante groenwijziging te ontdekken. Ook navraag leerde dat er geen schokkende veranderingen in het plan zitten die – met name de stadsecologie – hinderen. Om een indruk te krijgen hoe het groenmycelium eruit ziet ter verbeelding onderstaande kaart.

De verordening bomen 2015, de Groene kaart en het nieuwe groenbeleidsplan maken integraal onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Deze instrumenten conserveren de groene gebieden en bieden tevens kans om diverse ecologische linten aan te leggen, uit te breiden of te versterken. De belangen van Trefpunt Groen Eindhoven en de aangesloten groepen worden niet geschaad door dit plan. Omdat dit bestemmingsplan in hoofdzaak administratief is de versnippering terug dringt is bij de afweging voor TGE eenvoudig, er bestaat geen bezwaar.

Conclusie

Het ligt in de rede om dit soort versnipperde plannen tot een geheel te smeden. In dat opzet is het plan geslaagd. Alle nieuwe regels, weten AmvB’s en beleidsnota’s zitten in het plan. Voor ons mag het zijn beslag krijgen tot 2030.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen