Advies Bestemmingsplan ‘Vredesplein e.o. (1e herziening)’

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2017
Advies Bestemmingsplan ‘Vredesplein e.o. (1e herziening)’ 14 april 2017 Het betreft een wijziging van de bestemming ter plaatse van Vredesplein

Aanleiding

In april 2011 is bestemmingsplan ‘IV Eindhoven binnen de Ring (Vredesplein e.o.)’ vastgesteld om ca. 400 woningen, rondom het Vredesplein in het stadsdeel Woensel-Zuid, te slopen en te vervangen door 443 nieuwbouwwoningen. Gekoppeld aan deze fysieke opgave voert initiatiefnemer samen met haar partners een programma uit dat het perspectief op sociale vooruitgang van de huidige buurtbewoners moet bevorderen. Het uiteindelijke fysieke resultaat moet ondersteuning bieden aan dit proces. Inmiddels zijn voor fase 1 en 2 alle bouwvergunningen verleend en is deze bebouwing al deels gerealiseerd. Het betreft de bebouwing binnen de blokken 5,6,7,8, en 11. Trefpunt Groen Eindhoven is nauw betrokken bij de plannen en latere ontwikkeling van het gebied. De bouwblokken zien er in onderstaande verbeelding als volgt uit; (nummers duiden op fasering). Nu TGE het plan van advies mag voorzien mogen we constateren dat het aanvankelijke idee – veel meer groene openbare ruimte – is gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van Beginspraak. De laatste gesprekken over dit plan dateren uit 2011. Inmiddels is het plan op detailniveau gewijzigd, niet essentieel voor ons maar voldoende om de bestemming hier en daar te moeten wijzigen. Momenteel ziet de verbeelding van het plan er als volgt uit:

Afweging

De huizen stammen uit 1920 en later. Een ‘verduurzaming’ van het huidige woningenbestand is onderzocht en negatief uitgevallen. Deze ingreep vergt zo veel verandering dat we het doel van duurzaamheid voorbij schieten. Hierdoor kan nu wel de openbare ruimte toenemen door de wijk te herstructureren. Meer woningen en meer openbare ruimte verklaart zich door de oppervlakten die de oude percelen innemen te verkleinen. Zo’n 100 jaar geleden had immers iedereen een flinke moestuin achter de woning. Vele woningen grenzen nu aan een ‘park’ van gevel tot gevel. Parkeren is naar de achterzijde verplaatst.

Opmerkingen

  • Het bestaande groen i.c. de bomen worden vervangen. Opvallend is het vrij jonge bomenbestand. De modus ligt op 30 jaar met een enkele uitschieter van 45-50 jaar. Bij de Beginspraak is uit onderhandeld dat de bomen naar waarde worden gecompenseerd binnen de openbare ruimtes.
  • Voor het gehele gebied is afgesproken dat dit hydrologisch neutraal wordt. Hierbij is een waterberging voorzien van 400 M3. Om een idee te krijgen wat dit betekent; Een fikse regenbui van enkele uren zorgt voor 4 mm water per M2. Het gebied is grofweg 10 ha. Zo’n bui levert 400.000 liter water op wat dus geborgen kan worden, een fraai resultaat.
  • In hoofdstuk 3.8.2, NADERE REGELS staat dat het bomenbeleidsplan uit 2008 nog vigeert. Eerder in het BP staat dat dit vervangen is door de bomenverordening, wat ook juist is. Advies is om dit te schrappen.
  • Wat in het plan ontbreekt is onze wens om nestgelegenheden aan te brengen. Voor een evenwichtige ecologie zijn deze broodnodig. Er is zelfs een puntenwaardering in de GPR voor deze voorzieningen.

Conclusie

Het bestemmingsplan kan – als onze opmerkingen daarin verwerkt zijn – weer een decennium mee. Het is een mooi voorbeeld van stedenbouwkundige vernieuwing waar de klok weer op de 21ste eeuw wordt gezet. In een later stadium willen we graag in overleg met de ontwikkelaar om zowel voor de flora (bomen planten) als voor de fauna de nodige voorzieningen te treffen.