Advies bijdrage particuliere waardevolle bomen

Type: Overig-advies
Jaar: 2017
Advies bijdrage particuliere waardevolle bomen 14 februari 2017 Het betreft een voorstel om vanuit het Bomencompensatiefonds gelden te onttrekken voor het onderhoud aan particuliere waardevolle bomen zoals die geregistreerd zijn in de 'lijst'. Dit om eigenaren tegemoet te komen in de kosten die gemaakt dienen te worden om een waardevolle boom duurzaam te onderhouden.

Aanleiding

In 2013 is besloten om vanuit het Bomencompensatiefonds gelden te onttrekken voor onderhoud van particuliere waardevolle bomen zoals die geregistreerd zijn in de ‘Lijst”. Ervaring Dit voorstel is ontstaan mede op aandingen van Trefpunt Groen Eindhoven. In de praktijk maakt TGE kennis met de eigenaren van een waardevolle boom die hiervoor een kapvergunning aanvragen. De eigenaar ervaart overlast welke vaak weggenomen kan worden door een extra snoeibeurt, opkronen van de boom of het uitvoeren van grondverbetering. Door een bijdrage vanuit het fonds en de nodige werkzaamheden wordt in bijna alle gevallen de last weggenomen.

Conclusie

Een mooie grote boom siert vaak de straat. Hij maakt deel uit van de beleving van de openbare ruimte. Deze ruimte is van ons allemaal en daar mag ook zorg naar toe gaan. Een vastgestelde bijdrage in de kosten hoort naar inzicht van TGE bij een gezond bomenbestand. De ervaring leert dat de burger zich ook gesteund voelt als er middelen beschikbaar zijn, tenslotte is niet iedereen blij met een beschermde boom, het leeuwendeel gelukkig wel.