Advies Bosrijk

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2017
Advies Bosrijk

Aanleiding

Bosrijk is een deelgebied van Meerhoven, een uitbreidingslocatie van de gemeente Eindhoven, die momenteel volop in ontwikkeling is. In het bestemmingsplan Meerhoven is voor het plandeel 'Bosrijk' een uitwerkingsplicht opgenomen voor de bouw van circa 450 woningen. Het plandeel is tot op heden niet uitgewerkt. Dit bestemmingsplan betreft een actueel kader voor Bosrijk waarbij directe bouwtitels zijn opgenomen en geen uit te werken bestemmingen. In Bosrijk zijn tot op heden circa 150 woningen gerealiseerd. Dit bestemmingsplan biedt hiervoor een actueel juridisch en planologisch kader. Daarnaast wordt in dit plan de bouw van circa 200 woningen mogelijk gemaakt. Dit bestemmingsplan maakt in ieder geval minder woningen mogelijk dan in het voorgaande plan Meerhoven werd beoogd voor Bosrijk.

Afweging

Trefpunt heeft zich vanaf 2001 met dit deel van Meerhoven bezig gehouden. Helaas zijn door vervuiling, nieuwe infrastructuur en vooral het bommenonderzoek vele bomen verdwenen. De oorspronkelijke gedachte om in een bos te wonen is daardoor verdwenen. In onderhavig plan is het voor TGE van groot belang dat de vlag de lading weer dekt. Welnu dat kan bevestigd worden! Het bestemmingsplan geeft ruimte voor groen. De geclusterde woongebieden worden omzoomd door bomen of in ieder geval plaatsen die voor groen aangewezen zijn. Hiermee is aan de belangrijkste wens van TGE voldaan, je komt te wonen in een bos. TGE heeft het plan verder inhoudelijke getoetst. Het voldoet aan alle nieuwe wet- en regelgeving zowel op nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau.

Conclusie

Het bestemmingsplan “Bosrijk” zoals aangeboden aan het Trefpunt Groen Eindhoven zit goed doordacht in elkaar en mag het komende decennium vigeren. Joop van Hout en Lieke Stoffelen