Advies coniferenhaag tussen bewoners J. Buijslaan en Lunetzorg

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Advies coniferenhaag tussen bewoners J. Buijslaan en Lunetzorg 9 november 2016 In november 2014 is er een acht meter hoge coniferenhaag aangeplant tussen de Johannes Buijslaan en het gebouw van Lunetzorg, ter plaatse achter de huizen van de Johannes Buijslaan. De aanplant van de haag was het resultaat van een lang overlegtraject waarin Trefpunt Groen Eindhoven een adviserende en bemiddelende rol had. Het geslechte geschil was enkel op te lossen door een aaneengesloten dichte coniferenhaag van acht meter hoog, dit om het zicht op de nieuwbouw weg te nemen. Met het aanplanten van de haag is een ingeschat risico genomen. Coniferen, in casu de Cupressocyparis leylandii, staan bekent om hun goede aanslagkans en de zeer snelle groei, waarschijnlijk de enige coniferensoort die –  met een hoogte van acht meter – een kans maakt om in de beperkte en niet ideale groeiruimte tot wasdom te komen. Voor wat betreft de ruimte, deze is aanzienlijk kleiner dan bij de kweker. De omstandigheden aangaande; vanwege een keerwand naast de coniferen, waar het terrein 80 cm lager ligt, is het op peil houden van de waterstand (communicerende vaten) een stuk moeilijker.

Verloop

Een jaar na de aanplant bleek dat ondanks de grondverbetering, de nazorg in de vorm van voortdurend water geven de Cupressocyparis leylandii verdroogd waren. De faam die de coniferen genieten werd op deze plek niet waargemaakt. Vanwege de garantie van de kweker en het vastgelegde contract werden de coniferen opnieuw aangeplant, wederom acht meter hoog. We schrijven nu november 2015. Thans, november 2016 staan we weer voor de situatie dat de bomen aan de zuidkant geheel verdroogd zijn en volgens contract weer vervangen moeten worden. Een actie om moedeloos van te worden.

Advies en inzicht TGE

Om voor een derde keer te bewijzen dat vanwege de grootte deze coniferen niet zullen aanslaan is je reinste vorm van kapitaal- en bomenvernietiging. Trefpunt heeft de expertise gevraagd van boomverzorgers en dendrologen. Eenduidige verklaringen waren het gevolg.
  • Bomen van de kweker krijgen 2700 per dag zonneschijn. Oost, zuid en west. In de aangeplante rij staan ze tegen elkaar. Enkel het zuiden (richting bewoners) geeft zonneschijn, oost en west zijn nu zonlicht wegnemende buren. Een beduidend hoge afname van zonlicht nodig voor groei.
  • De wortelpruiken zijn dermate groot dat deze elkaar raken en meteen in de concurrentiestand schieten. Er wordt gestreden om de doorwortelbare ruimte ten koste van de functies, water opnemen en een juiste habitat creëren van schimmels en bacteriën.
  • De klacht van een enkele bewoner dat de bomen geen water gekregen hebben, als zorgplicht, is laakbaar. De kwestie is veeleer dat de boom en met name de kluit onvoldoende ontwikkeld is om een adequate hoeveelheid water naar acht meter hoogte te brengen.
  • Is er nagedacht over de toekomst van deze bomen? Als enkele Cupressocyparis leylandii’s aanslaan kunnen deze een hoogte bereiken van 30 tot 50 meter! De aanplant is geen status quo.
Er is een getekend contract dat een aanplant van acht meter voorschrijft. Voorschrijdend inzicht heeft tot tweemaal toe bewezen dat dit niet mogelijk is. Ik moet de rechter nog tegenkomen die verordend dat de bomen moeten aanslaan en blijven leven. Bomen luisteren in het algemeen niet goed naar uitspraken. Om te komen tot een oplossing en uiteindelijk recht te doen aan het contract adviseert TGE om met een aanvangsmaat van 3 á 4 meter te beginnen. Begeleid de bomen in de groei en snoei tijdig. Breng een mulchlaag aan en voorzie de bomen van voldoende water. Na vier á vijf jaar heeft de buurt zijn haag, de natuur laat zich niet dwingen. Daarnaast geldt des te kleiner de aanvangsmaat, des te groter de kans op een volwassen haag.