Advies Gestel buiten de Ring Schumannstraat

Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2018
Advies Gestel buiten de Ring Schumannstraat

Aanleiding

Op het perceel van Schumannstraat 1a staat momenteel een gebouw met maatschappelijke functie. Er is een initiatief genomen om dit gebouw te slopen om vervolgens 10 woningen te bouwen. Hiervoor moet de bestemming veranderen. Op de afbeelding hieronder valt op dat het geheel nu nog een ‘groene’ uitstraling heeft. Het bebouwde oppervlak zal met de nieuwe bestemming fors toenemen. 

Advies

Het bestemmingsplan zit goed doordacht in elkaar. Alle nieuwe wet- en regelgeving vindt een plek. Er blijft een advies over; beperk, naast de bebouwing, het verharde oppervlak tot een minimum. De toch al fragiele waterbalans krijgt door de invulling van de woningen minder inzijging van hemelwater. Het aanbrengen van planten en bomen zorgen voor de nodige retentie. TGE staat achter de verandering maar vraagt een passage op te nemen waarin de inzijging gemaximaliseerd wordt.

Conclusie

Het bestemmingsplan kan – als onze opmerkingen daarin verwerkt zijn – weer een decennium mee. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan. Joop van Hout