Alberdingk Thijmlaan - schrijverskwartier

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Alberdingk Thijmlaan - schrijverskwartier 26 januari 2016 Het betreft de kap van 16 bomen aan de Alberdingk Thijmlaan, nodig voor het ontwikkelen van een appartementencomplex, Schrijverskwartier. 10 bomen moeten wijken voor een groene reden, 6 bomen vanwege een rode reden.

Afweging

De bouw van de appartementen is gesitueerd tussen; de Coornhertlaan, Karel v/d Woestijenlaan en de A. Thijmlaan. Uitgangspunt is ‘wonen in een groene omgeving’. In een eerdere aanvraag is al een kapadvies gegeven voor de bouw en parkeerplaatsen. Nu richt de aanvraag zich op de belendende bomen, deels aan de straat en voor het overgrote deel aan de houtwal die het terrein omzoomd. Voor het kaartmateriaal en de soort bomen verwijzen wij naar het inventarisatierapport van 'Soontiëns'. Hierin staan de boomnummers waar een kap voor aangevraagd wordt. TGE heeft samen met de aanvrager en de gemeente Eindhoven het terrein bezocht waardoor er een gezamenlijk plan ontstaan is met als doel: De bosgordel te dunnen ten einde een passend beeld te krijgen. De aanvraag voor bomen om een rode reden te inventariseren. De rode reden richt zich op twee punten; de bouw van het complex en de plaats waar de toekomstige wadi komt te liggen. Uitgangspunt in beide is om zoveel mogelijk groen te bewaren.

Compensatie

Uiteraard behoeft kap om een groene reden geen compensatie. De waarde van de bomen vanwege een rode reden bedraagt € 15.332. Aangezien er nog geen herplant bekend is adviseert TGE om dit bedrag – gelabeld – ten gunste te laten komen aan het groencompensatiefonds.