Banstraat, Palestrinastraat en Agamemnonlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Banstraat, Palestrinastraat en Agamemnonlaan 12 december 2016 Het betreft de kap van 59 bomen, 19 in de Banstraat, essen een paar meidoorns en lijsterbessen, Palestrinastraat, 18 essen en de Agamennonlaan, 22 populieren.

Afweging

De aanvraag komt van de gemeentelijk boombeheerder en alle bomen zijn aan vervanging toe door een slechte tot zeer slechte kwaliteit en gevaarzetting. In de Banstraat en aansluitend de Palistrinastraat wordt het beeld gevormd door essen, de bomen vertonen een zeer iele kroon. Bij TGE bestaat het vermoeden dat de bomen aan de essentakziekte lijden. In alle geval ontbreekt nagenoeg alle groen in de kroon, hoog tijd voor vervanging. De overige lijsterbessen en meidoorns zijn nooit echt goed aangeslagen. Voor alle bomen geldt een groene reden. Op een andere locatie bevindt zich de Agamennonlaan. De populieren zijn flink gegroeid en staan eenzijdig aan de straat. Bij de schouw troffen we meer dan 22 populieren aan. We gaan er vanuit dat de bomen in de openbare ruimte bedoeld worden, deze kunnen een flink gevaar opleveren nu ze op het eind van hun bestaan zijn aangekomen. Advies: deze bomen kunnen vergunningsvrij gekapt worden.

Compensatie

De compensatie is nog niet bekend. Wel zal er voor elke boom een boom terug moeten komen, dit vanwege de groene reden en laanaankleding. TGE wenst graag betrokken te worden bij de keuze.