Basisschool de Troubadour, Maria van Bourgondiëlaan 2a

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Basisschool de Troubadour, Maria van Bourgondiëlaan 2a 3 februari 2017 Het betreft de kap van 10 bomen aan de Maria van Bourgondiëlaan 2a. De kap is nodig voor de ontwikkeling van Basisschool de Troubadour.

Afweging

Het betreft vervangende nieuwbouw van het hoofdgebouw, kleutergebouw en gymzaal. Hoofdgebouw en kleutergebouw blijven tijdens de realisatie staan en worden pas na ingebruikname nieuwbouw gesloopt (sloopvergunning voor hoofd- en kleutergebouw wordt tzt aangevraagd). De huidige gymzaal wordt wel gesloopt omdat de nieuwbouw deels op dit kavel is voorzien. Trefpunt is al vroeg bij de ontwikkeling betrokken, namelijk in 2014. Het terrein omvat vele mooie bomen en er is een keuze gemaakt om zo min mogelijk het bestaande bestand aan te tasten. Om de school in te passen zullen 10(?) van de 59 bomen het veld moeten ruimen. De meest markante bomen staan aan de straatzijde, de acacia’s. Bovenstaand de bomen waarvoor vergunning gevraagd is. Zowel op de tekening als de tabel worden niet 10 maar 11 bomen aangevraagd. Gelet op de bouwtekening zouden er ook 11 moeten wijken. De waarde die bepaald is ziet er als volgt uit: De gebruikte taxatiemethode is op zijn minst bijzonder te noemen. De oosterse plataan krijgt de hoogste waardering terwijl de opvallende boswilg met € 648 er bekaaid vanaf komt. Wat vooral van belang is, is dat het groen een duidelijke betekenis heeft gekregen voor het inpassen van de bouw. Dat en het aantal bomen dat daardoor gespaard blijft mag leiden tot een positief advies.

Compensatie

Een herplantplan is niet bekend, de waarde ad € 8.152 komt ten gunste aan het bomencompensatiefonds.