Begraafplaats Oude Toren

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Begraafplaats Oude Toren 27 maart 2016 De kapaanvraag betreft een opknapbeurt van begraafplaats 'Oude Toren'. De reden van kap betreft enerzijds een onderhoud waarbij 16 bomen geveld gaan worden en anderzijds een versmalling van de paden waarvoor 17 bomen het veld moeten ruimen.

Afweging

De begraafplaats bestrijkt een gebied van zo’n 4 hectaren in de wijk Woensel. Het is moeilijk de begraafplaats te duiden onder één noemer voor wat betreft de groenindeling. Tientallen soorten bomen zijn op de begraafplaats geplant elk in een andere tijd met zijn eigen tijdsbeeld en haar voorkeuren. TGE begrijpt de noodzaak de begraafplaats te renoveren. In het algemeen is er de wens om de coniferen te vellen. Deze keus ligt voor de hand. Direct aan de achterzijde bevindt zich een 15 meter hoge, holle coniferenhaag. Aan de buitenkant geeft dit nog een acceptabel beeld, aan de binnenzijde ontbreekt licht waardoor enkel dood hout te zien is, geen fraaie aanblik. Verderop zijn ook coniferen geplant en op gekroond. Een verre van fraaie vorm voor een conifeer. Daarnaast zijn er nog een aantal exoten die her en der zijn aangeplant en ook zullen verdwijnen. Op moment van bezichtiging stonden de prunussen in bloei. Een fraai beeld maar de bomen zijn op dusdanige wijze vernield door snoei dat ze een rariteit op de plaats vormen. Al bij al is een grondige aanpak nodig waar nu een aanzet toe gegeven wordt. Dit rechtvaardigt een forse ingreep.

Compensatie

De 17 te kappen bomen vertegenwoordigen een waarde van € 45.000. Hiervoor worden 26 bomen herplant met een waarde van € 53.000. Hierbij rekening houdend met extra bomenaarde onderbeplanting en al wat ten gunste komt aan de nieuwe bomen. De soort terug te planten bomen staat niet vermeldt. Dit geeft de kans om het dringende advies uit te brengen om eiken en (haag)beuken aan te planten, deze bomen zijn sterk ondervertegenwoordigd en horen thuis op een begraafplaats.