Bestemmingsplan Tongelre buiten de ring (IJzeren Man)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2018
Bestemmingsplan Tongelre buiten de ring (IJzeren Man)

Aanleiding

Eindhoven werkt aan het verbeteren van de recreatieve voorzieningen in de stad. Een van de belangrijkere voorzieningen is natuurzwembad De IJzeren Man. Het natuurbad maakt deel uit van stadspark De Karpen. De gemeente vindt dat het zwembad een laagdrempelige voorziening moet blijven. Om het beheer van het gebied en de continuïteit te garanderen is een nieuwe impuls op de locatie noodzakelijk. Ook wordt gewerkt aan de uitstraling van het gebied. Het zwembad moet gemoderniseerd worden. Ter versterking van het gebied is naast de huidige horecavoorziening een extra horecavoorziening noodzakelijk. Daarnaast ligt het gebied zonder afscherming langs twee belangrijke radialen. Om de controle op het gebied te behouden en om de veiligheid beter te borgen is een bedrijfswoning noodzakelijk. Op basis van het evenementenbeleid vinden op het terrein jaarlijks 5 evenementen plaats. [caption id="attachment_1358" align="alignnone" width="450"] Bovenaanzicht PB de IJzeren man[/caption]

Afweging

Het bestemmingsplan Tongelere buiten de ring van 2007 moet, vanwege bovenstaande ambities, voor een klein deel worden aangepast. De Horeca heeft meer ruimte nodig in het plangebied waardoor er iets minder ruimte is voor natuur (op de kaart groen) en iets meer ruimte voor gemende functies (op de kaart oranje). Binnen de verordening ruimte wordt het gebied getypeerd als “integratie stad land”. Naar mening van Trefpunt Groen Eindhoven beschikt het gebied over voldoende gemarkeerd groen om aan de functie “land” inhoud te geven. TGE heeft zich al jaren beziggehouden met dit terrein om een belangrijke ecologische verbinding te maken tussen enerzijds De Karpen, in het verlengde het Dommeldal, en anderzijds het natuurgebied Wasven. Vanwege de ingeklemde positie met name de radialen ringweg en Eisenhouwerlaan, ligt er een opgave voor TGE deze verbinding tot stand te brengen. Het voorgestelde bestemmingsplan ligt een dergelijke verbinding niet in de weg zodat wij een positief advies kunnen geven.

Conclusie

Qua oppervlak en functieverandering verandert er weinig binnen dit bestemmingsplan, althans niet in die mate dat het de natuur en ecologie verstoort. Verder is het plan voorzien van alle nieuwe weten, regels en beleidslijnen die vanaf 2007 van kracht zijn. Het plan mag op steun rekenen van Trefpunt Groen Eindhoven. Joop van Hout