Celsius deel 1

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Celsius deel 1 29 februari 2016 Het betreffen 24 bomen te kappen in Woensel kadastraal bekend onder nummers A 2580, 108 en 109, Omgeving Jan van der Bildtstraat, Stephensonstraat, Edisonstraat, Reamurstraat.

Afweging

Het plan Celsius is een stadsvernieuwing dat in meerdere fases wordt uitgevoerd. De ontwikkelaars is woonstichting Trudo. TGE heeft overleg gevoerd over het uitvoeren van fase 1. De stadsvernieuwing is een gewenste ontwikkeling, van een maatschappelijk grote betekenis. Binnen het plan is goed gekeken om waardevolle bomen in te passen. De 24 te kappen bomen zijn alle minder dan 50 jaar oud en vele zijn in een slechte conditie. In alle geval is gelet op de nota Niet kappen Tenzij..

Compensatie

Naast allerlei heesters en laaggroen worden er 21 terug geplant. De waarde van de te kappen bomen bedraagt € 22.850. De 21 nieuw te planten bomen hebben een gezamenlijke waarde van € 31.500. Deze waarde komt voort uit de boomwaarde, het driejarig onderhoud, de garantie en de bodemverbetering.