Charles Roelslaan 7a

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Charles Roelslaan 7a 25 november 2016 Het betreft de kap van 20 sparren bomen aan de Charles Roelslaan 7a, Genneper Parken

Afweging

De bomen verkeren in een slechte conditie. Daarbij zijn ze er hoog opgekroond. Bij de laatste sneeuwbui zijn er erg veel takken uitgebroken en andere zwak geworden. Omdat er bebouwing onder de bomen staat en er vele fietsers en wandelaars voorbij trekken is er een reëel gevaar van. Hoewel de bomen nog een flinke levensverwachting hebben van 10 tot 15 jaar zullen ze blijven kwarren. Op korte termijn wordt het gebied opnieuw ingericht en het bod is om er 43 bomen voor terug te planten. De kap is ook besproken in de Klankbordgroep Genneper Parken. Men vond de kap acceptabel en drong er op aan om een deel van de 43 bomen weer uit groenblijvers te laten bestaan.

Compensatie

Zoals vermeld komen er 43 bomen terug. TGE wil graag meepraten over de soort. Met name de els is een boom die men graag terug ziet in dit landschap.