Diestlaan - Scherpenheuvellaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Diestlaan - Scherpenheuvellaan 21 maart 2017 Het betreft de kap van 13 Metasequoia’s (watercypressen) aan de Diestlaan en Scherpenheuvellaan in Woensel Noord. De kap is aangevraagd door een boombeheerder van de gemeente. Dit in verband met ernstige schade in de vorm van wortelopdruk en ingroei van wortels in rioleringen.

Afweging

In feite is hier een verkeerde boomsoort gekozen. De metasequoia is een echte ‘overlever’. De wortels gaan op zoek naar ruimte en vinden deze vlak onder het trottoir, in tuinen en zelfs in de riolering. De kosten voor onderhoud en schadeherstel zijn enorm en zullen naarmate de bomen ouder worden alleen nog maar oplopen. Deze kosten wegen niet op tegen de waarde van de bomen op deze plek. Zeker aangezien bewoners van de Diestlaan en Scherpenheuvellaan aangeven het hele jaar door overlast te ervaren in de vorm van wortelopdruk en overmatig verlies van takken en naalden. Het is een terechte keus de bomen hier te rooien en te vervangen door een andere, beter passende soort. Deze situatie is vergelijkbaar met de Koningskinderen, tevens in Woensel Noord, waar in 2014 is besloten de metasequoia’s te vervangen door een soort van de tweede grootte.

Conclusie

De kap van de 13 metasequoia’s is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. De compensatie is nog niet geregeld maar wordt verwacht hoger te zijn dan de huidige boomwaarde. Groeiplaatsverbetering ter plaatse van de herplant, zoals vergroting van het plantgat, wordt aanbevolen om de nieuw aan te planten bomen optimaal te kunnen laten groeien.