Dr. Schaepmanlaan 15

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Dr. Schaepmanlaan 15 29 janauri 2016 Het betreft een rode beuk in de achtertuin van Dr. Schaepmanlaan 15. De reden is dat de boom aan het afsterven is.

Afweging

TGE heeft de boom bekeken en geconstateerd dat de boom in een erbarmelijke conditie verkeerd. De kroon is voor de helft weggehaald, de opkroning is tot ongeveer 8 meter en zwamaantasting door de honingzwam is gevonden aan de stamvoet. Het cambium is door een andere zwam aangetast waarschijnlijk een saprofyt waardoor stambreuk op termijn te verwachten valt. Kortom tijd om de bijl er in te zetten!

Compensatie

De eigenaar heeft zelf een compensatie aangeboden, ten slotte wat voor waarde –gezien vanuit het waardeprincipe – zou je nog hechten aan de beuk. TGE adviseert een boom van de eerste grootte te kiezen. Kandidaten zijn: een amberboom, een resistente iep, 'New Horizon' een eik, beuk of plataan. Om snel weer te kunnen spreken van een behoorlijke boom zouden wij de iep adviseren.