Eindhoven Airport

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Eindhoven Airport 1 februari 2016 Het betreft de kap van 12 bomen op de huidige parkeerplaats voor Eindhoven Airport, aan de luchthavenweg. De onderverdeling is: 9 zomereiken, een plataan, een berk en een beuk.

Afweging

De kap is nodig voor de ontwikkeling  van het zogenoemde Multi Purpose Building (MPB). De nadruk van dit gebouw ligt hierbij op de accommodatie van vervoersmodaliteiten (parkeren, kiss and ride, taxi- en bus-terminal), met daarbij behorende commerciële voorzieningen zoals een fastfood keten, een service punt voor het openbaar vervoer en overige functies, passend bij een airportgebied. Hoewel het leeuwendeel van Eindhoven Airport in een beschermde groene zone ligt valt het beoogde gebied nu onder parkeerdoeleinden. Een wijziging van het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk. De bomen hebben een leeftijd tot 50 jaar en zijn daardoor als basisboom gekwalificeerd. Dit maakt de kap, helaas, mogelijk.

Compensatie

Er is geen compensatieplan voor deze kap. TGE betreurt dit omdat het gebied met de kolossale gebouwen hard en stenig overkomt. De totale waarde van de bomen bedraagt € 35.900 en moet ten gunste komen aan het bomencompensatiefonds.  Om de kans op vergroening van het toekomstige gebied niet uit te sluiten adviseert TGE het bedrag te labelen voor een (eventueel) groenplan in de toekomst.