Elandsgang-Everlaan

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Elandsgang-Everlaan 23 maart 2017 Het betreft de kap van een acacia aan de Elandsgang het perceel grenst ook aan de Everlaan.

Afweging

Het Schuttersbos heeft als geheel een kapvergunningsplicht om het boskarakter in stand te houden. Op het gewraakte perceel is de eigenaar voornemens en huis te bouwen, de situatie ziet er als volgt uit: De boom staat linksonder ingetekend. Dit is de zuidkant van het perceel. Aan de noordkant, op de hoek, staat nog een eik waardoor de ruimte tussenin zeer breed is. Hoewel het adagium van de kapverordening veranderd is van Niet kappen tenzij… naar Kappen mits maakt dat in dit geval niets uit. De bouw van de woning bevindt zich in de fase van een bouwtekening. Naast de woning links zien we een oprit met twee parkeervakken en verder naar achter een (waarschijnlijk) geschetste garage. In deze fase kan het geheel naar links geschoven worden of de inrit aan de andere zijde van het huis. Ook kan het geheel gespiegeld worden. Kortom een hele slechte keuze om de meest beeldbepalende boom hier te kappen. De acacia maakt deel uit van twee andere acacia’s tezamen vormen ze – als het ware – een boom. Het wegnemen van de aangevraagde boom zorgt voor een ongewenst boombeeld. Zowel wet- en regelgeving verzetten zich tegen deze kap. Ook de nieuwe boomverordening is niet bedoeld om dit soort aanvragen te honoreren. Het wonen in het Schuttersbos moet de naam eer aan doen. Als een boom op deze eenvoudige wijze gespaard kan worden moet men dat ook doen. Verder wil TGE opmerken dat er in het geschetste bouwvak kapvergunningsplichtige bomen staan. Gelieve hier een vergunning voor aan te vragen.