Eschweilerhof

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Eschweilerhof 20 april 2016 Het betreft de kap 11 bomen aan het Eschweilerhof. Zes rode haagbeuken en 5 meidoorns.

Afweging

Bij het veldonderzoek is geconstateerd dat van de meidoorns er nog 1 resteert. De vier andere zijn reeds lang geleden gekapt aangezien er geen stobben te vinden zijn en het trottoir dicht getegeld is. (Sporen van mos en onkruid tussen de tegels).  De zes haagbeuken zijn betrekkelijk jong of staan enkele decennia te kwarren? Dat laatste is meer waarschijnlijk omdat de belendende bomen in een enorme verdichting staan.

Compensatie

Er is geen prijsopgave van de bestaande bomen gemaakt. Als er 11 bomen terugkomen wordt dit hofje in alle geval groener mits er aandacht besteed wordt aan de groeiomstandigheden. Wij adviseren tenminste 4M3 bomenaarde per boom aan te brengen en zo mogelijk de resterende grond te ploffen.