Fazantlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Fazantlaan 18 mei 2017 Het betreft de kap van 38 bomen in de Fazantlaan aan de rand van buurt De Laak (Tongelre). De kap is aangevraagd door een boombeheerder van de gemeente Eindhoven. Dit in verband met de slechte conditie waarin het gros van de gewone essen, de smalbladige essen en de acacia’s verkeert.

Afweging

Tijdens een gezamenlijk locatiebezoek met de boombeheerder en de projectleider voor de herplant zijn alle 38 bomen in de Fazantlaan individueel beoordeeld. Het overgrote deel van de bomen verkeert duidelijk in slechte staat. Zowel de essen als de acacia’s bevatten veel dood hout en hebben een zeer kleine kroon in relatie tot hun stam. Slechts 7 van de 38 bomen zijn levensvatbaar. Een Treurige score voor een groene buurt zoals De Laak. Wegens droogte, weinig ruimte en algeheel slechte groeiplaatsen zullen de 31 bomen zich niet meer herstellen. Vroeg of laat zullen deze bomen het loodje leggen. Daar waar meer dan 50 procent van de 38 bomen in de Fazantlaan een problematische conditie heeft is kap van alle bomen in de laan gerechtvaardigd. Deze regeling is opgenomen in paragraaf 4.4.2 Renovatierichtlijn straat- en laanbeplanting van het Bomenbeheerplan, goedgekeurd in 2013 door het college van Burgemeester en Wethouders.

Herplant

Herplant van de bomen zal plaatsvinden in overleg met de bewoners van de Fazantlaan. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om hierbij ook het behouden van de 7 gezonde bomen in overweging te nemen. Daarnaast is het mogelijk om op de hoeken, waar meer ondergrondse ruimte is, bomen te plaatsen die kunnen uitgroeien tot grotere, beeldbepalende bomen. Vanwege de plaatselijke droogte wordt geadviseerd te kiezen voor bomen die beter tegen droogte kunnen (Sorbus, Acer campestre, A. rubrum). Voor alle te herplanten bomen is aan te raden om de boomspiegels te vergroten, deze te voorzien van onderbeplanting en de groeiplaats te verbeteren met verrijkte bomengrond. Aan de straatzijde waar zich geen huizen bevinden zou het trottoir zelfs helemaal weggehaald kunnen worden. Op deze manier krijgen de nieuwe bomen de kans om uit te groei tot mooie, gezonde exemplaren waarmee de Fazantlaan als groene laan bewaard kan blijven.

Conclusie

De kap van de 38 bomen in de Fazantlaan is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. Het opstellen van een herplantingsplan voor alle laanbomen of voor de 31 problematische bomen dient te verlopen in goed overleg met de bewoners. De herplant wordt verwacht hoger te zijn dan de huidige boomwaarde waarmee de Fazantlaan zich kan ontwikkelen tot een waardevolle groene laan in de nabijheid van het stadscentrum.