Firmamentlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
28 juni 2017 Het betreft een pro forma advies voor de kap van twee Acacia’s in de Firmamentlaan ter hoogte van huisnummer 3.

Afweging

Op 9 juni ontving Trefpunt Groen Eindhoven de volgende melding: "Ik heb al jaren een probleem met wortelgroei van gemeente bomen (Acacia's) voor mijn tuin en huis! Het is nu zo erg dat de boom naar binnen in het HUIS groeit! Zou u eens willen komen kijken en advies uitbrengen aan de gemeente Eindhoven over de oplossing van deze ontstane situatie?: Op 14 juni heeft Trefpunt Groen Eindhoven een bezoek gebracht aan de Firmamentlaan en zowel de bomen als de overlast daarvan ter plaatse bezien. De Acacia’s verkeren in een goede conditie en zouden de Firmamentlaan nog jaren kunnen sieren. Echter begint de overlast onaanvaardbare vormen aan te nemen. De wortels van de Acacia’s groeien zeer oppervlakkig en reiken tot ten minste 12 meter ver vanaf de stam. Sinds het plaatsen van een damwand aan de zuidzijde van de Firmamentlaan is de overlast aan de noordzijde ter plaatse van nr. 3 sterk toegenomen. In de tuin zijn de wortels aan het oppervlak te zien waar ze de groei van planten bemoeilijken. Wortels van ten minste 10 cm doorsnede drukken de zware terrastegels omhoog. In huis komt het laminaat op verschillende plaatsen omhoog en groeien de wortels zelfs uit de muur. Naast deze schade aan eigendommen is de wortelopdruk tevens gevaarlijk voor de bewoners aangezien deze over de opgedrukte tegels en het laminaat kunnen vallen. Daar waar de Acacia’s nog wel jaren kunnen doorgroeien zal de schade die ze veroorzaken alleen maar toenemen. Zo zouden de kozijnen ontwricht kunnen worden en de fundering opgedrukt kunnen worden. Volgens Trefpunt Groen Eindoven is hier duidelijk sprake van onrechtmatige hinder. Als we handelen vanuit het principe van boomwaarde vs boombezwaar overstijgt het bezwaar de waarde van de boom. Hoe hoog de waarde van de boom ook is, deze zal nooit de waarde van een ernstig beschadigd huis overstijgen.

Herplant

Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de Acacia’s te kappen en te vervangen door een beter passende soort. Gedacht kan worden aan een snelgroeier zoals de iep (Ulmus ‘Homestead’). Het is aan te raden de groeiplaats te verbeteren middels verrijkte bomengrond. De nieuw aan te planten bomen krijgen op deze manier de kans om uit te groeien tot gezonde laanbomen die de beeldkwaliteit van de Firmamentlaan in ere zullen herstellen.

Conclusie

De twee Acacia’s ter hoogte van Firmamentlaan nr. 3 veroorzaken onrechtmatige hinder. De overlast van de Acacia’s is dusdanig groot dat deze niet in verhouding staat tot de waarde van de bomen voor het algemeen belang. Middels dit pro forma advies maakt Trefpunt Groen Eindhoven kenbaar geen bezwaar te hebben wanneer een vergunning verleend zal worden voor het vellen van de betreffende Acacia’s.