Fransebaan - Montpellierlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Fransebaan - Montpellierlaan 29 maart 2016 Het betreft het kappen van 23 bomen op de kruising: Fransebaan, Montpellierlaan.

Afweging

Momenteel bestaat de kruising van genoemde wegen uit twee drukke wegen zonder een verkeersregelinstallatie en met (voorangs)fietspaden. De drukte van het verkeer in casu smogvorming en het aantal ongevallen heeft de Gemeente doen besluiten om de kruising te vervangen door een rotonde. Bij de afweging is dus een veiligheidsaspect en een milieuaspect aan de orde. Daarnaast is geconstateerd dat, voornamelijk de eiken, een dusdanige conditie hebben dat zij zich in de aftakelingsfase begeven. Soontjens heeft hierover een rapport opgesteld. In acht genomen dat van de 23 bomen 19 vanwege een groene rede gekapt mogen worden en er ‘slechts’ vier bomen met een rode reden moeten verdwijnen zou men voorzichtig kunnen spreken van een groenverbetering. Samengevat is de kap hierdoor te rechtvaardigen.

Compensatie

De waarde van de vier bomen met een rode reden bedraagt € 17.800. Voor het totaal aantal te kappen bomen worden 19 bomen terug geplant, waarvan twee ‘volwassenen’ i.c. stamomtrek 40 cm. De bomen worden voorzien van 10 M3 per boom. Daarnaast krijgen de te behouden bomen een groei-impuls om het geheel duurzaam te behouden. De kosten van de herplant en groeiverbetering bedragen € 41.000 meer dan tweemaal het vereiste. Kortom een goede actie die drie doelen dient.