Frederiklaan - Philips de Jonghlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Frederiklaan - Philips de Jonghlaan 21 januari 2016 Advies voor de kap van 73 bomen, voornamelijk haagbeuken, in de Frederiklaan en 12 prunussen in de Philips de Jonghlaan. De kap is nodig voor de rioolvervanging en een herinrichting van de straten in Philipsdorp, Strijp Eindhoven.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven is in een zeer vroeg stadium betrokken bij deze aanvraag. In augustus 2013 zijn de eerste plannen gevormd om de straat, na vervanging van het riool, een andere indeling te geven. De 73 haagbeuken die in de Frederiklaan gekapt moeten worden hebben een matige kwaliteit. De kwaliteit is echter niet het grootste probleem. Een haagbeuk in deze straat is te groot. Daarenboven staan de haagbeuken te dicht bij de huizen waardoor ze continue gesnoeid moeten worden. In dit geval is er ooit een verkeerde boomkeuze gemaakt op een verkeerde plaats. Mochten de bomen al behoudeniswaardig zijn, is zeer de vraag of ze de rioleringvervanging en de herinrichting “overleven’. Herplant is een terechte keuze. Voor de Philips de Jonghlaan gelden andere redenen. Ook hier wordt het riool vervangen en krijgt de straat een nieuwe inrichting. De prunussen in deze straat hebben behoorlijk te lijden gehad door de bouw van het Stadionkwartier. Hierdoor is de conditie achteruit gegaan en hebben ze een leeftijd bereikt waardoor de functievervulling voorbij is. Algemeen geldt dat de genoemde bomen zondermeer vervangen mogen worden waarbij een nieuwe aanplant een veel beter toekomstbeeld geeft.

Compensatie

De waarde van de bomen is bijzonder laag. Dit laat zich verklaren door het feit dat, met name, de haagbeuken, elke vijf jaar nagenoeg ‘kaalgeschoren’ worden. Zou dit onderhoud niet geschieden dan zouden de belendende bomen van zonlicht onttrokken worden en de reden; lichtreductie en zichtreductie, redenen zijn tot kap. De gemiddelde waarde ligt op € 1.100 per boom. Hetzelfde bedrag geldt voor de Philips de Jonghlaan. De herplant voor de Frederiklaan bestaat uit het aanplanten van zes verschillende soorten iepen 95 in totaal. De Philips de Jonghlaan krijgt 18 nieuwe sorbussen. Gelet op het feit dat een nieuwe boom, inclusief onderhoud en bodemverbetering minimaal €1.500,- kost wordt er in waarde en aantal ruimschoots gecompenseerd.