Generaal de Collaertpad

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Generaal de Collaertpad 15 februari 2016 Het betreffen 11 bomen die vrij dicht, maximaal 2 meter, tegen de gevel van een voormalige school staan aan het Generaal Collaertpad.

Afweging

De 11 bomen staan dicht tegen de gevel van een gebouw dat gesloopt gaat worden. Het betreffen; 2 dennen, 3 cipressen, 2 boomhazelaars en 4 hulstbomen. De reden van de sloop is dat het gebied een nieuwe aankleding krijgt. In het Groenbeleidsplan staat dit gebied als 'Stad, groen beeldbepalend', geregistreerd. Deze invulling gaat het ook krijgen. De plaats die het gebouw maakt wordt ingevuld met bomen en ander groen. Dat de bomen niet te behouden zijn tijdens de sloop is een reden voor kap, dat er een groene omgeving geschapen wordt is nog een betere reden voor kap.

Compensatie

De indeling van dit nieuwe groengebied is nog niet bekend. Momenteel worden er plannen gemaakt die een groen maatschappelijk karakter hebben. De waarde van de te kappen bomen bedraagt € 10.100 welk ten gunste komt aan het groencompensatiefonds.