Hazenloop

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Hazenloop 28 oktober 2016 Het betreft de kap van 36 bomen aan de Hazenloop in Stratum, Drie percelen zijn zodanig vervuild dat hiervoor de bomen moeten wijken.

Afweging

Het schoonmaken van de bodem is een reden om de bomen te kappen. In feite staan hier twee milieubelangen elkaar in de weg. De ervaring leert dat juist onder de bomen de vervuiling het grootst is, juist omdat de bomen de vervuiling – met de waterstroom – naar zich toetrekken. Voldoende reden voor kap. Daarnaast betreffen het bomen; acacia, eiken, platanen en coniferen die alle minder dan 50 jaar oud zijn. Hierdoor vervalt het predicaat ‘waardevol’ en blijft factor 1 als compensatie voor basisbomen staan.

Compensatie

De totale waarde van de 36 bomen bedraagt - € 40.000 de voorgestelde compensatie – op het schoongemaakte terrein – ziet er als volgt uit:
  • 10 stuks Betula pendula (berk)
  • 2 stuks Castanea sativa (tamme kastanje)
  • 8 stuks Fagus sylvatica (gewone beuk)
  • 16 stuks Quercus robur (inlandse eik)
Helaas is er geen waarde van de herplant opgenomen, maar als we de gemeentelijke norm voor een nieuwe boom nemen (€ 1.000)is de compensatie redelijk. Wel moet er voldoende bomenzand per boom aanwezig zijn ca. 10 M3 en moet de aanvangsmaat 20-25 cm bedragen en niet de opgegeven 16-18cm. Als de bovenstaande compensatie wordt opgevolgd kan een juridisch houdbare vergunning verleend worden.