Kapadvies Heezerweg en Korianderstraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Kapadvies Heezerweg en Korianderstraat Het betreft het kappen van 87 bomen aan de Heezerweg buiten de Ring en 26 bomen aan de Korianderstraat te Eindhoven in de wijk Stratum. Deze kap is nodig voor een herinrichtings- en rioleringsplan

Afweging

Eerder is al een kapvergunning verleend onder nummer V1421012, het kappen van 95 bomen aan de Heezerweg. De 87 bomen die nu aangevraagd worden voor de Heezerweg betreffen dezelfde bomen waarover eerder een advies is uitgebracht. De aantallen wijken weliswaar af, maar aangezien deze niet groter zijn geworden blijft TGE positief over de kap aan de Heezerweg en valt niet in herhaling. De kap aan de Korianderstraat komt – als een soort aanvulling – nu bij deze aanvraag. Hier moeten 26 bomen het veld ruimen, alle Zwitserse Lijsterbessen. TGE heeft tijdens een veldbezoek geconstateerd dat deze bomen in een erbarmelijke staat verkeren. De monetaire waarde van de boom bedraagt € 179 (!). Voor dit bedrag koop je zelfs een nieuwe laanboom. De afweging voor deze straat luidt: het kan alleen maar beter worden.

Compensatie

De compensatie voor de, voornamelijk lindes aan de Heezerweg, is als volgt bepaald. 87 bomen; waarde €124.631. 63 nieuwe bomen met ruim plantgat gevuld met bomenaarde € 142.975 kortom akkoord. Voor de Korianderstraat; totale waarde van de 26 bomen € 4.475. Nieuw aan te planten, 17 bomen van de eerste grootte; totale waarde € 26.670. In alle geval wordt het straatbeeld veel groener in dit geval al bij aanplant.

Platanen

Ter hoogte van het kerkje aan de Korianderstraat staan zes platanen. De platanen zijn +/- 70 jaar oud en in een uitstekende conditie. Feitelijk bepalen deze bomen het groenbeeld in de straat. TGE wil uitdrukkelijk adviseren om een BEA (Bomen Effect Analyse) uit te laten voeren om de invloeden van de aanleg riolering in beeld te brengen. Naar mening van TGE is de kans groot dat bij aanleg van de riolering het wortelgestel beschadigd wordt! Ook zou, bij eventuele bronnering in het groeiseizoen, een grote kans bestaan dat deze bomen wegens watertekort het loodje leggen