Hemelrijken

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Hemelrijken 8 juni 2016 De kap 22 bomen aan de aan Hemelrijken, Woensel met een rode reden en 1 boom met een groene reden.

Afweging

Deze laan bestaat uit voornamelijk essen en een enkele perenboom en Ginkgo’s. De bomen zijn nog jong, maximaal 20 jaar. De conditie is matig, waarschijnlijk te wijten aan de slechte groeiomstandigheden. De reden is deels het laanbeeld opknappen met nieuwe bomen in een ruim plantgat, een andere reden is de façade van de oude gebouwen in de straat in beeld brengen. Dit laatste door met de bomen te schuiven. Deze esthetische reden is niet opgenomen in een beleidsnota en zou normaliter een weigering inhouden. Nu het samenvalt met verbetering van het bomenbestand en de hele buurt unaniem de wens heeft de bomen anders te situeren (info Gemeente) leidt dit tot een maatschappelijk gewenste keuze eerder dan een juridisch juiste.

Compensatie

De compensatie bestaat uit het aanplanten van zuileiken of zuiliepen. Beide gekozen vanwege hun ranke vorm. De waarde van de bomen is € 75.000 waarvan het leeuwendeel uitgaat naar grondverbetering. De waarde van de bestaande bomen is € 74.000 waarmee aan de compensatieverplichting voldaan is.