Herziening Kapadvies Leostraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Herziening Kapadvies Leostraat

Op 10 november gaf TGE een negatief advies op de kapaanvraag EHV-ZP2023-003985 (Leostraat). De twee hoofdredenen hadden betrekking 1) op de compensatie voor gemeentelijke bomen en 2) over de verplantbare bomen. 

Over het 1e punt ontvingen we nadere toelichting van Gemeente Eindhoven over haar overeenkomst met de aanvrager om de kap van deze twee gemeentelijke bomen te compenseren op het terrein van de ontwikkelaar zelf. Verder stelt de Gemeente: "Omdat deze gronden wel openbaar toegankelijk blijven voor voetgangers en fietsers, ziet de gemeente dit wel als openbaar groen. Ook kwam in het groenplan naar voren dat de 16 te kappen bomen (met een gezamenlijk waarde van circa €16.000,-) gecompenseerd zouden worden met 36 nieuwe bomen van gelijkwaardige waarde (circa €36.000,-). De balans tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie slaat daardoor positief uit naar de nieuwe situatie." 

Over punt 2 verduidelijkte de aanvrager dat onlangs hebben ze wel een dag ‘struikroven’ georganiseerd. Deze twee bomen waren niet geschikt voor struikroven en niet opgehaald door geen van de deelnemers, omdat het volwassen bomen zijn en hier te groot voor. Ze onderzochten ook de mogelijkheid om ze te verplanten naar een andere locatie of ze te bewaren om ze opnieuw te planten op dezelfde locatie; dat bleek echter te moeilijk en/of met mogelijke negatieve gevolgen voor de bomen. 

Verder hadden we meer informatie gevraagd over waarom de bomen 9 en 18 niet kunnen worden gehandhaafd. Volgens de aanvrager zullen de wortels van beide bomen zwaar beschadigd worden door de bouwwerkzaamheden, wat hun levensduur zal aantasten, en kunnen ze daarom niet worden behouden. 

Rekening houdend met alle verdere toelichtingen van zowel de gemeente als de aanvrager, trekken wij onze bezwaren tegen deze kapvergunning in.