Herziening Kapadvies St. Catharinastraat 13

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023

Op 5 oktober gaf TGE een negatief advies op de kapaanvraag St. Catharinastraat 13. We zagen geen reden voor het kappen van een gezonde boomhazelaar (boom 2 uit de BEA) die op een plek staat waar niet gebouwd zal worden. 

Herziening Kapadvies St. Catharinastraat 13

Naar aanleiding van deze negatieve advies hebben we aanvullende toelichting ontvangen van de aanvrager. Onder andere stelt hij dat:  

“Voor wat betreft boom 2 is het streven een lange tijd geweest om deze duurzaam te handhaven en daarmee in te passen in de nieuwe plannen. Helaas hebben we tijdens de sloopwerkzaamheden moeten constateren dat het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op 'een postzegel' in de binnenstad i.c.m. de nodige beperkingen vanuit de aanliggende openbare ruimte een onmogelijke logistieke uitdaging vormt. (…) Uit navraag bij onze boomtechnisch adviseur is de conclusie getrokken dat het onmogelijk is om boom 2 duurzaam te behouden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Wij betreuren ook dat behoud niet mogelijk is maar gezien benoemde beperkingen zijn wij van mening dat we beter kunnen investeren in een goed compensatieplan met 3 nieuwe bomen en goede bijbehorende ondergrondse voorziening na realisatie van het bouwplan.” 

We begrijpen nu de reden voor deze kap en de inspanningen om het te behouden. Daarom trekken wij, rekening houdend met alle verdere toelichtingen van de aanvrager, onze bezwaren tegen deze kapvergunning in. 

 

Aanvullend advies

Boom nummer 1 (een haagbeuk), ook gezond en behoudenswaardig, is een gemeentelijke boom die recht voor het gebouw staat. We vestigen ook de aandacht op bescherming van de boom tijdens de bouwwerkzaamheden om schade te voorkomen.