Hoogstraat 331

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Hoogstraat 331 21 maart 2017 Het betreft de kap van 1 witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) aan de Hoogstraat ter hoogte van nummer 331 in stadsdeel Gestel. De kap is aangevraagd door de eigenaar van het perceel. Dit in verband met de zeer slechte vitaliteit van de boom die gesitueerd is op het zijerf van nummer 331.

Afweging

Deze witte paardenkastanje verkeert in een slechte staat. In de kroon zitten vele snoeiwonden van 10-20 cm. Sommige zijn inrottende snoeiwonden en zullen bij verdere inrotting de boom mechanisch onveilig maken. Ondanks dat de boom op privaat terrein gesitueerd is wordt de ruimte onder de boom veel gebruikt als wandelroute van en naar de parkeerplaats bij de Lidl. Hierdoor is bij het uitbreken van takken de kans op materiële en persoonlijke schade zeer groot.  De vitaliteit van de boom om te reageren op aantastingen zoals snoeiwonden en zwammen is zeer slecht. Dit blijkt onder andere uit de geringe callusvorming die de boom rondom de oudere snoeiwonden laat zien. De witte paardenkastanje zal zich niet meer herstellen waardoor deze vroeg of laat het loodje zal leggen. Op basis van een veldbezoek van TGE wordt de levensverwachting van de boom geschat op 10 tot 15 jaar. Het rapport van ‘de arborist boomverzorging’ bevestigd dit. Kap van deze boom is hierom gerechtvaardigd. Het advies ‘positief, mits’ heeft betrekking op het ontbreken van een waardebepaling en een compensatieplan. Kap van deze boom dient gepaard te gaan met een fysieke of financiële compensatie. Daar waar de aanvrager aangeeft dat fysiek compenseren op locatie niet mogelijk is zal een financiële compensatie gestort dienen te worden in het bomencompensatiefonds. Later kan er uit het fonds geput worden om één of enkele bomen in het gebied terug te brengen. Gezien het groenarme karakter van deze wijk zal TGE dit zeker initiëren. TGE adviseert een financiële compensatie gebaseerd op de waarde van twee nieuw aan te planten bomen. 2 x €1500 = €3000 ten gunste van het bomencompensatiefonds.

Conclusie

De kap van de witte paardankastanje ter plaatse van Hoogstraat 331 is wegens zijn slechte staat gerechtvaardigd. Op het moment van dit advies is er nog geen waardebepaling of compensatieplan. Hierdoor adviseert TGE een financiële compensatie van €3000,- te storten in het bomencompensatiefonds t.b.v. nieuw aan te planten groen in het gebied.