HOV Montgomerylaan 2de fase

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
HOV Montgomerylaan 2de fase 28 oktober 2016 Het betreft de kap van 14 bomen aan de Montgomerylaan. De kap is nodig/wenselijk voor de aanleg van de HOV. Dit advies betreft een aanvulling op het reeds eerder gegeven advies HOV Montgomerylaan, tevens positief.

Afweging

De veertien bomen staan in een vrij smalle berm van 1,20 M. de 12 eiken en 2 iepen zijn vrij jong maar hebben een slechte standplaats. Daarnaast drukken zij nu al het fietspad op wat een teken is dat de groeiruimte te krap is. De bomen worden gekapt vanwege een groene reden.

Compensatie

De 14 bomen worden ondanks de groene reden toch gecompenseerd. Zij krijgen in hetzelfde tracé een plaats in een berm die 4,20 M breed is, voldoende voor uitgroei en breed genoeg om het fietspad niet op te drukken. De compensatie bestaat uit 12 zomereiken.