HOV2 1ste Lieven de Keylaan kruising

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
HOV2 1ste Lieven de Keylaan kruising 28-5-2016 De aanvraag voor de 17 bomen die een kruising mogelijk moet maken aan de 1ste Lieve de Keylaan, tussen de W. Chrurhcilllaan en de Huizingalaan.

Afweging

Er is met beleid gekeken hoe de bomen in te passen. Al in een vroeg stadium is over deze aanvraag overleg gepleegd met TGE. Het aantal te kappen bomen met een rode reden is beperkt gebleven tot 17. Door de kruising – met een minimaal verlies aan bomen – goed in te passen zijn er vele varianten gepasseerd. Uiteindelijk is het gelukt om meer bomen aan te planten dan er geveld moeten worden. Het belang van de HOV en HOV2 is al diverse malen onderschreven door TGE.

Compensatie

Het aantal te kappen bomen bedraagt 17 met een waarde van € 22.725. De compensatie bestaat uit de herplant van 29 bomen; moseik, acacia, iep en veldesdoorn. Totale waarde € 32.750. Resumé Zelden is er een kans om bij de HOV ook een groenwinst te behalen. In onderhavig geval is dit wel gelukt. Met dank voor de samenwerking,