Masterplan Zuivelfabriek

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Masterplan Zuivelfabriek

Reactie Trefpunt Groen Eindhoven, december 2019

Inleiding

Er ligt een forse ambitie om het oude fabrieksterrein van Campina om te vormen tot een nieuw stedelijk leefgebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. ‘Het industriële terrein wordt toegankelijk en levendig, de nieuwe hot-spot van Eindhoven’. Het Kaderstellend Masterplan dient als basis voor het bestemmingsplan en als leidraad en toetsingskader voor de vervolguitwerkingen zoals het inrichtingsplan en de bouwplannen.

Trefpunt Groen Eindhoven geeft hierbij terugkoppeling en adviezen op de kaderstellende uitgangspunten voor de herontwikkeling van het voormalige Campina terrein in Eindhoven. De belangen van onze groepen bevatten voornamelijk Natuur, Milieu en Klimaat. Tezamen dragen ze bij aan een gezonde leefomgeving voor de mens, flora en fauna.

Natuur

Streven naar een gezonde stadsecologie.

Milieu

Zorg voor:

  • Bodem, zuivere grond, goede  geohydrologische verhouding
  • Lucht, verbeteren en behouden van zuivere lucht
  • Water, voornamelijk opvang regenwater en vertraagde afgifte
  • Geluid, last en overlast beperken

Klimaat, Adapteren en mitigeren

Zorgen voor koelte binnen microklimaat. CO2  SO2  en NOx reductie waar mogelijk. 

Download het complete advies Masterplan Zuivelfabriek (pdf, 684 kB)