Kanaaldijk Zuid

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Kanaaldijk Zuid 29 januari 2016 Dit advies gaat om de kap van 36 bomen aan de kop van het Eindhovens kanaal, Kanaaldijk Zuid. Reden van de kap is een nieuwe inrichting van de kanaalzone.

Afweging

TGE heeft eerder overleg gevoerd over de kanaalzone. Hoewel de reden de nieuwe inrichting van de weg is, is er ook een groene reden om deze bomen te vervangen. De 16 aanwezige essen met een leeftijd van 57 jaar en de 20 iepen met een leeftijd van 27 jaar vertegenwoordigen een armzalig zootje groen, een uitzondering daargelaten. We realiseren ons dat dit geen professionele uitlating is, maar als we naar de waarde van de bomen kijken – de essen gemiddeld € 2.200 de iepen € 700 – dan mogen we op zijn minst stellen dat de bomen niet naar verwachting aangeslagen zijn. Een vervanging van de bomen is op zijn plaats en opportuun nu het gehele wegdek wordt vervangen. Dit laatste vooral omdat er nu wel een goede plantruimte ingericht kan worden en vooral dat er weer voldoende bomenaarde aangebracht kan worden.

Compensatie

Een gelijk aantal bomen wordt terug geplant. Om en om betreft dat een iep en een eik. De iepen zullen qua groeikracht snel voor een groenbeeld zorgen, de eik ijlt hier mooi achteraan. Ten slotte hebben – opgeteld – de boomsoorten een zeer hoge ecologische waarde wat past bij de standplaats, de ecologische hoofdstructuur.