Kapadvies Kanaaldijk-Zuid, Breitnerstraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Kanaaldijk-Zuid, Breitnerstraat Het advies luidt: positief, mits Het betreft de kap van 12 bomen om de herinrichting Kanaaldijk-Zuid/Breitnerstraat mogelijk te maken.

Aanleiding

De Breitnerstraat en – een deel van – de Kanaaldijk-Zuid zijn aan groot onderhoud toe. Het riool is verouderd en de bestrating is in een slechte staat. In samenspraak met bewoners en ondernemers uit de omgeving is er gewerkt aan een nieuwe inrichting van de straten. Ook de Lucas Gasselstraat en de Dirk Boutslaan zijn opgenomen in dit herinrichtingsplan. Voor deze straten én het grootste deel van de Breitnerstraat is kap en herplant inmiddels geregeld. Dit advies heeft betrekking op 12 bomen, waarvan 2 in de Kanaaldijk-Zuid, 6 in het noordelijk deel van de Breitnerstraat en 4 op het zijerf van perceel E1673 aan de Kanaaldijk-Zuid. Om de herinrichting mogelijk te maken worden de 12 bomen op de afbeelding hieronder gekapt. Deze bomen vormen hiermee onderwerp van dit kapadvies  
Boomnr. Soort Diameter stam op 1,30 m boven maaiveld (in cm) Toekomst-verwachting Boomwaarde (NVTB)
10 Acer Pseudoplatanus (gewone esdoorn) 40 >15 jaar €3.596,30
11 Sambucus nigra (gewone vlier) 16 5-10 jaar €137,08
12 Fagus Sylvatica (beukenhaag) 40 >15 jaar €1.905,78
13 Fagus Sylvatica (beukenhaag) 43 >15 jaar €1.905,78
14 Fagus Sylvatica (beukenhaag) 40 >15 jaar €1.905,78
16 Fagus Sylvatica (beukenhaag) 18 >15 jaar €1.494,53
6650 Fraxinus Excelsior Diversifolia (eenbladige es) 24 5-10 jaar €5.343,00
10635 Fraxinus Excelsior Diversifolia (eenbladige es) 42 >15 jaar €5.343,00
41605 Fraxinus Excelsior Diversifolia (eenbladige es) 36 <5 jaar €5.343,00
65471 Fraxinus Excelsior Diversifolia (eenbladige es) 34 >15 jaar €5.343,00
69167 Fraxinus Excelsior Diversifolia (eenbladige es) 28 >15 jaar €5.343,00
118135 * Fraxinus Americana (Amerikaanse es) 29 >15 jaar €3.479,00
Totaalwaarde te kappen bomen   €35.796,25
* Opmerking uit aanvraag: Streven is om deze beeldbepalende Amerikaanse es te behouden. Hiervoor is een BoomEffecatAnalyse opgevraagd bij Cobra. Desalniettemin is deze boom opgenomen in de vergunningaanvraag omwille van de doorlooptijd mocht behoud op geen enkele wijze mogelijk zijn.

Afweging

Om tot een afweging te komen heeft Trefpunt Groen Eindhoven de bomen ter plaatse bekeken en is het herinrichtingsplan bestudeerd. De meeste bomen verkeren in een goede conditie. Voor deze bomen is de voorgenomen herinrichting de enige reden voor kap. Uitzondering hierop betreft boomnr. 41605 (eenbladige es) die gelet op de hoeveelheid dood hout en algehele conditie een levensverwachting heeft van minder dan 5 jaar. Kap van deze boom kan hierom geschaard worden onder een Groene reden. Wat betreft de overige 11 bomen gaat het om kap om een Rode reden. De waarde die deze bomen vertegenwoordigen (€35.796,25 - bepaald middels NVTB methode) vormt de onderlegger voor het compensatieplan. Gelet op hun grootte en verschijningsvorm zijn de bomen 10, 11, 12, 13, 14, 16, 6650, 10635, 654471, 69167 vervangbaar. Voor deze bomen kan Trefpunt Groen Eindhoven akkoord gaan met kap en compensatie zoals hieronder benoemd. De Amerikaanse es op de hoek van de Breitnerstraat en de Kanaaldijk-Zuid (nr. 118135) is gelet op zijn omvang, volle kroon en gezonde conditie van dusdanige kwaliteit dat Trefpunt Groen Eindhoven pleit voor behoud en inpassing van deze boom. Trefpunt Groen Eindhoven ontvangt graag de resultaten van de opgevraagde BEA om mee te denken over duurzaam behoud van deze es. Aangezien veel gewone essen aangetast zijn door de essentakziekte is de gezonde conditie van deze es voor Trefpunt Groen Eindhoven een extra reden om deze boom te behouden.

Compensatie

Compensatie van de te kappen bomen uit deze aanvraag is reeds geregeld in het herinrichtingsplan van de Kanaaldijk-Zuid. De bomen in de Kanaaldijk-Zuid zijn destijds gekapt om een groene reden waarmee alle nieuwe aanplant gezien kan worden als compensatie voor de bomen uit deze kapaanvraag. De compensatiewaarde van deze nieuwe bomen overstijgt de compensatieplicht van €35.796,25 waarmee kap en compensatie sluitend is. Voor Trefpunt Groen Eindhoven is echter tevens van belang dat er ter plaatse van de kap herplant plaatsvindt. Deze gewenste herplant wordt tweeledig gerealiseerd. Het eerste gedeelte wordt geregeld bij de herinrichting van de Breitnerstraat, de Lucas Gasselstraat en de Dirk Boutslaan. De volgende soorten en aantallen komen terug in de Breitnerstraat:
  • Ulmus Columbella (zuiliep) – 7 stuks – Breitnerstraat
  • Ulmus ‘Clusius’ (iep) – 8 stuks – Breitnerstraat
  • Acer negundo (vederesdoorn) – 1 stuk – hoek Breitnerstraat / Kanaaldijk-Zuid
Het tweede gedeelte van deze gewenste herplant kan worden gekoppeld aan deze aanvraag: de vier bomen op het terrein Eijsbouts (perceel E1673) worden op hetzelfde perceel gecompenseerd:
  • Fagus Sylvatica (haagbeuk) - 4 stuks – terrein Eijsbouts
Naast de formele compensatie van bomen zal met de herinrichting tevens meer groen terugkeren in de straten in de vorm van plantvakken met o.a. Liguster, Kornoelje en Hedra. Het gehele herinrichtingsplan draagt hiermee op de lange termijn bij aan de klimaatbestendigheid van de directe omgeving. Conclusie Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap mits de Amerikaanse eik op de hoek van de Breitnerstraat/Kanaaldijk-Zuid zal worden ingepast. De formele compensatie van de overige 11 bomen is reeds gerealiseerd bij de herinrichting van de Kanaaldijk-Zuid. Herplant op terrein van Eijsbouts en in de Breitnerstraat brengt bovendien ook op locatie de groenwaarde op de langere termijn terug. Joop van Hout en Lieke Stoffelen