Kapadvies 3 bomen Schuttersbosch

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies 3 bomen Schuttersbosch Het advies luidt: positief Het betreft de kap van drie bomen in de openbare ruimte in de groene wijk Schuttersbosch. Kap is aangevraagd omdat de drie bomen afstervende zijn en een verhoogde gevaarzetting vormen. Aanleiding De eigenaar van de grond, woningbouwcorporatie Woonbedrijf, heeft een kapvergunning aangevraagd voor de volgende drie bomen:
  • Zomereik langs de straat ter hoogte van Heksenkruidlaan 35-37
  • Conifeer in het bosplantsoen naast Heksenkruidlaan 18
  • Zomereik in het driehoekige bosplantsoen tegenover Wegedoornlaan 1-3
[caption id="attachment_1224" align="alignnone" width="450"] Situering van de te kappen bomen[/caption]

Afweging

Bij een veldbezoek hebben we de drie bomen bekeken.

Zomereik ter hoogte van Heksenkruidlaan 35-37

Op het moment van het veldbezoek is deze boom reeds gekandelaberd onder de regeling van noodkap. De eik was afstervende en bevatte veel dood hout. Daar waar de kroon over de weg hing was het risico op schade aan personen en eigendommen te groot. Nu de kroon uit de boom is vormt de eik geen gevaar meer.

Advies

Restant van de boom laten staan zodat deze zich kan ontwikkelen tot ecoboom. Dode bomen zijn waardevol in een bosgebied. Vaak bieden zij onderdak aan vleermuizen, uilen en spechten. Omdat de kroon verdwenen is, is het gevaar van omwaaien ook verdwenen. [caption id="attachment_1225" align="alignnone" width="450"] Geknotte zomereik, Heksenkruidlaan 35-37[/caption] Conifeer in het bosplantsoen naast Heksenkruidlaan 18: Conifeer is duidelijk afstervende. De boom bevat veel dode takken en is volledig bruin gekleurd. Conifeer zal zich niet meer herstellen. Advies: Kap om een groene reden is gerechtvaardigd. Vergunning verlenen.

Zomereik tegenover Wegedoornlaan 1-3

Ook deze Zomereik is helaas afstervende. De eik bevat veel dood hout en vertwijging is bijna afwezig waardoor de boom te weinig bladoppervlak zal krijgen om zichzelf nog te herstellen. Door het wegnemen van de zomereik krijgen de overige bomen in het bosplantsoen meer ruimte om uit te groeien. Het verloren bladoppervlak zal op deze manier na enkele jaren al teruggekeerd zijn.

Advies

Kap om een groene reden is gerechtvaardigd. Vergunning verlenen.

Conclusie

Gezien de conditie van de conifeer (Heksenkruidlaan 18) en de zomereik (Wegedoornlaan 1-3) is kap van deze twee bomen om een groene reden gerechtvaardigd. Nu de gevaarzetting van de Zomereik bij Heksenkruidlaan 35-37 is weggenomen middels kandelaberen adviseert Trefpunt Groen Eindhoven de stam te laten staan zodat deze zich kan ontwikkelen tot object van hoge ecologische waarde. Een dergelijke beheermethode is in het woonbos Schuttersbosch op zijn plaats. Joop van Hout en Lieke Stoffelen