Kapadvies Aalsterweg 298

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Aalsterweg 298 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van een boom in de voortuin van een villa aan de Aalsterweg 298.

Afweging

Tijdens een veldbezoek is de boom door TGE bekeken. Het betreft een paardenkastanje van ten minste 50 jaar oud. De helft van de takken aan de zuidzijde ontbreken. Bij navraag bleek dat de takken spontaan uitbraken. De kroon is dun en er zit nagenoeg alleen dood hout in. Bladeren van de kastanje waren op de bodem niet te vinden en de buren verklaarden dat de boom in de zomer ook geen blad had aangemaakt. Vanuit de Bomenverordening 2015 waarin over een levensverwachting van < 5 jaar een aparte regeling gesteld is mag deze boom gekapt worden.

Compensatie

De – door de eigenaar zelf – voorgestelde compensatie van een zomereik is een goed idee en past binnen de compensatie. TGE adviseert hierbij dat het plaatsen van de boom het best kan geschieden op 2 meter van de erfgrens. De te kappen boom staat nu op de erfgrens en is daardoor mandelig wat vaak tot problemen leidt.

Conclusie

De boom is duidelijk aan het eind van zijn bestaan. Met de aanplant van een zomereik zal de Aalsterweg de lommerrijke laan blijven die wij graag zien. Joop van Hout Lieke Stoffelen.