Kapadvies Aalsterweg 298

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Aalsterweg 298

Het advies luidt: positief

Het betreft de voorgenomen kap van een paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) in de voortuin van de woning aan de Aalsterweg 298 (Stratum). Na het uitbreken van grote takken heeft de eigenaar een boomtechnisch onderzoeken laten uitvoeren naar de conditie en levensverwachting van de boom door Vermeulen boomadvies. Dit heeft de eigenaar doen besluiten de boom uit veiligheidsoverweging te kappen. Tussen twee woningen in is het risico voor schade aan personen en eigendommen immers groot. Onderstaande foto’s en plattegrond geven een beeld van de paardenkastanje (~80 cm diameter op 1,30 m hoogte, ~70 jaar oud) en haar locatie.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de kastanje ter plaatse bekeken en het boomtechnisch rapport van Vermeulen bestudeerd. De boom verkeert zichtbaar in slechte conditie. In de kroon is een beperkte tak- en twijgbezetting aanwezig en zijn afgestorven takken aangetroffen. De scheutlengte aan de uiteinden van de takken zijn circa 5 cm en de knoppen zijn klein, hetgeen duidt op een beperkte groei. Op de takken zijn sporen van de kastanjebloedingsziekte (Pseudomonas syringae pv aesculi) waargenomen. Op de stamvoet is een beschadiging zichtbaar met beperkte overgroeiing, dat duidt op een slecht herstellend vermogen. 

De paardenkastanje staat op 25 cm uit de muur met de buren. In het verleden is de paardenkastanje, aan de zijde van de buren, al gesnoeid. Recent zijn echter drie grote takken van 15-25 cm in diameter uitgebroken. Met het oog op de toenemende gevaarzetting én een beperkte levensverwachting is het een terechte keus de boom te kappen. Herstel en duurzaam behoud is uitgesloten op grond van het visueel onderzoek. 

Om de waarde van de boom voor beeld, ecologie en klimaat op de lange termijn binnen het gebied te bewaren adviseert Trefpunt Groen Eindhoven een nieuwe boom te planten in de voortuin. In het voorste deel van de voortuin is voldoende plaats voor een nieuwe boom waarbij voldoende afstand bewaard kan worden tot de bestaande eik en het naburig perceel. Gedacht kan worden aan een koningslinde of een acacia vanwege de heerlijke geur en de waarde van deze bomen voor de biodiversiteit.

Conclusie

Kap van de paardenkastanje in de voortuin van Aalsterweg 298 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. Om de waarde van de boom op termijn binnen het plangebied te bewaren adviseert Trefpunt Groen Eindhoven elders in de voortuin een nieuwe boom te planten die kan uitgroeien tot volle wasdom.  

Joop van Hout en Lieke Stoffelen