Kapadvies Airbornelaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Airbornelaan
Het advies luidt: positief  

Het betreft de kap en compensatie van 34 bomen, haagbeuken, kastanjes en berken, om de herinrichting van de Airbornelaan (tussen Kosmoslaan en rotonde Mercuriuslaan) mogelijk te maken.

Aanleiding

In het kader van groot onderhoud zal de Airbornelaan (Woensel Noordoost) worden heringericht. Het profiel zal verkeersveiliger worden ingericht en veel aandacht gaat uit naar een klimaat adaptieve inrichting door meer groen en verbeterde plantvakken. Tevens wordt een apart regenwaterriool aangelegd.  

Binnen het plangebied staan 75 bomen. 41 bomen worden ingepast in het nieuwe profiel en 34 bomen worden gekapt omdat deze met de voorgenomen werkzaamheden niet duurzaam behouden kunnen blijven. Binnen het totale plan worden 49 nieuwe bomen geplant. Daarnaast wordt bijna 3000 m2 aan groen toegevoegd in het plangebied.  

De volgende 34 bomen zullen worden gekapt en zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies. Twee haagbeuken worden verplant en komen terug in de nieuwe inrichting. De waarde van de te kappen bomen is door Pius Floris Boomverzorging bepaald volgens de NVTB methode en is getaxeerd op €122.200,-.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de 34 te kappen bomen (het compensatieplan).

Het inrichtingsplan is met veel zorgvuldigheid tot stand gekomen. Alle bomen zijn individueel bekeken en beoordeeld. Bestaande bomen zijn zoveel mogelijk ingepast. Hierbij is gekeken naar het effect van de werkzaamheden op de bomen, de huidige conditie van de bomen en naar de structuur in de laan. Dit maatwerk heeft geleid tot de volgende aantallen: 39 bomen behouden, 2 verplanten en 34 kappen. Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover deze zorgvuldige werkwijze aangezien hiermee vele boomjaren bewaard zullen blijven.

De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er dient voor totaalwaarde van €122.200 worden gecompenseerd. Deze wordt binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant van 49 bomen met een totale compensatiewaarde €134.130. De compensatie voldoet dus ruim. De volgende aantallen en soorten komen terug in de straat:

Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de ruime compensatie die is voorgesteld. Naast de aanplant van de 49 nieuwe bomen zullen over de gehele lengte van het projectgebied kleine en grote groenvakken gerealiseerd worden met diverse beplanting, waaronder Ooievaarsbek, Grote veldbies, Japanse kardinaalsmuts en Laurierkers. In totaal wordt er bijna 3000 m2 groen toegevoegd. Zowel bij de nieuwe als de te behouden bomen wordt geïnvesteerd in de ondergrondse groeiplaatsen zodat de bomen kunnen uitgroeien tot volle wasdom. De nieuwe bomen zijn van de soorten zilverberk (Betula pendula ‘Zwitsers Glorie’), esdoorn (Acer rubrum ‘Morgan’), linde (Tilia americana ‘Redmond’) en haagbeuk (Carpinus betulus ‘Fastigiata’). Trefpunt Groen Eindhoven vindt het een goede keuze te kiezen voor het terug planten van diverse soorten. Het bomenbestand wordt hiermee veerkrachtiger waarmee de laan als geheel beter bestand is tegen extreme klimaatomstandigheden, ziekten en plagen. Door het groene karakter van de herinrichting kan de Airbornelaan zich ontwikkelen tot een leefbare straat die is voorbereid op extremere weersomstandigheden die komen met de klimaatveranderingen. Download het Inrichtingsplan Airbornelaan (pdf, 1 mb)

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen herinrichting in de Airbornelaan. Dankzij het verleende maatwerk blijven vele boomjaren behouden terwijl de laan tegelijkertijd groener en meer klimaat adaptief wordt ingericht.  

Trefpunt Groen Eindhoven