Kapadvies Alberdingk Thijmlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2024
Kapadvies Alberdingk Thijmlaan

Foto; ter illustratie

Aanleiding 

Deze aanvraag betreft het op stam brengen van 2 gemeentebomen met monumentale status. Vanwege zorgplicht is een inschatting gemaakt en de slechte conditie van de boom vormt een gevaar op de bezoekers in het Stadswandelpark. De bomen bevatten grote holtes in de stam, waardoor er een verhoogd risico op stambreuk is. De kans op herstel wordt ingeschat op nihil. Vanwege de ecologische waarde van de bomen wil de gemeente Eindhoven de bomen niet vellen, maar op stam zetten. 

 

Afweging 

Deze aanvraag gaat over 2 gemeentebomen die gekapt moeten worden, omdat ze een verhoogd risico op stambreuk vormen, vanwege de slechte conditie waarin de bomen verkeren.  

Het gaat om een zilveresdoorn, meer dan 80 jaar oud, met ingerotte snoeiwonden en verschillende grote holtes in de stam die met elkaar in verbinding staan. Gezien herstel onmogelijk wordt geschat vanwege de slechte conditie en aantasting van honingzwam begrijpen wij de keuze om in te grijpen en de boom op stam te zetten. 

De tweede boom is een zomereik van ruim 110 jaar oud, aangeplant in 1910, nog voor de aanleg van het Stadswandelpark. Vanwege een grote en lange holte op 6 meter hoogte en de geringe restwand is een verhoogd risico op stambreuk. Wij begrijpen de keuze van de gemeente Eindhoven om in te grijpen vanwege de zorgplicht en het gevaar dat de boom kan veroorzaken voor de bezoekers in het Stadswandelpark.  

 

Conclusie 

TGE gaat akkoord met deze kapaanvraag. We geven een positief advies voor het op stam zetten van de twee bomen in het Stadswandelpark, met ecologisch beheer, zodat de boomholte nestgelegenheid biedt voor vogels, eekhoorns of vleermuizen. Het dode hout biedt voedsel voor vele insecten en zwammen.