Kapadvies Alberdingk Thijmlaan Eindhoven (boom 14682, 13947 en 67342)

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2024

Foto ter illustratie

Kapadvies Alberdingk Thijmlaan Eindhoven (boom 14682, 13947 en 67342)

Aanleiding 

Deze aanvraag betreft het op stam brengen van 1 gemeenteboom met monumentale status en het flink terugsnoeien van 2 gemeentebomen met monumentale status, vanwege groot/ernstig gevaar op schade aan personen of eigendommen in en nabij het Stadswandelpark. 

 

Afweging 

Deze aanvraag gaat over 1 gemeenteboom: een zomereik van ruim 110 jaar oud (aangeplant in 1910, nog voor de aanleg van het Stadswandelpark), die gekapt dient te worden, vanwege een holle stam. Uit nader onderzoek blijkt dat de restwand zeer gering is in verhouding tot de hoogte en omvang van de boom. Hierdoor is er sprake van verhoogd risico op stambreuk. Ook neemt de algehele conditie van de boom af. Door het fors innemen van de kroon, komt de eik in de luwte van de andere eikenbomen, en daarmee wordt het risico op stambreuk verminderd. 

 

Deze aanvraag betreft ook het innemen van 2 gemeentebomen met monumentale status. Het gaat om 2 Canadese populieren aan de rand van het Stadswandelpark die ernstig gevaar vormen voor bezoekers, voorbijgangers en kans op schade aan eigendommen bij niet ingrijpen. Bij het innemen wordt verwacht meer dan 20% van de boomkroon te snoeien, waardoor ook een kapaanvraag vereist is.   

Wij begrijpen de keuze van de gemeente Eindhoven om in te grijpen vanwege de zorgplicht en het gevaar of schade dat de boom kan veroorzaken voor de bezoekers in het Stadswandelpark. 

 

Conclusie 

We geven een positief advies voor het op stam zetten van de monumentale eik in het Stadswandelpark, met ecologisch beheer. Het dode hout biedt voedsel voor vele insecten en zwammen. 

Ook geven we een positief advies voor het fors snoeien van de monumentale populieren, waarbij mogelijk meer dan 20% van de boomkroon wordt gesnoeid.