Kapadvies Alpenroosstraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Alpenroosstraat

Aanleiding

De gemeente is voornemens om de Alpenroosstraat, Stokroosstraat en Heggenroosstraat opnieuw te bestraten en tegelijkertijd een gescheiden riool aan te leggen. Deze straatvernieuwingen zijn vaak ingrijpend mede gelet op het feit dat hierbij meerdere bomen niet behouden kunnen blijven. In dit geval gaat het om 27 bomen die niet duurzaam behouden blijven. De bomen hebben allemaal een slechte of matige conditie, afgezien van de drie lijsterbessen.

In onderstaande tabel een overzicht van de te verwijderen houtopstanden.

 

 

Afweging

Bij straatvernieuwingen wordt TGE altijd vroegtijdig betrokken. Zo kunnen wij er zorg voor dragen dat de gemeente een maximale inspanning verricht om bestaande bomen te behouden, zoveel mogelijk verharding verwijderd en de juiste soorten worden aangeplant met een zo optimaal mogelijke groeiplaatsverbetering. Zoals in onderstaande afbeeldingen te zien is wordt in dit project het wegprofiel aanzienlijk versmald. Hierdoor krijgt het bestaande en nieuwe groen meer ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen. Hoewel dus ingrijpend zijn er ook voordelen verbonden aan dergelijke ontwikkelingen. Het gescheiden opvangen van hemelwater is, zeker in tijden waarin periodes van droogte en hevige buien alleen maar toenemen, ontzettend belangrijk. Versmalling van het wegprofiel betekent dat automobilisten rustiger gaan rijden en maakt het aantrekkelijker voor fietsers met alle positieve milieugevolgen van dien. En uiteraard meer ruimte voor bestaand en nieuw groen zodat zij zich optimaal kan ontwikkelen.

 

Compensatie

Uiteraard dienen te verwijderen bomen gecompenseerd te worden. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen over welke soorten er worden aangeplant. Niet alleen worden er meer bomen terug geplant, maar tevens krijgen deze bomen allemaal groeiplaatsverbetering. Daarnaast wordt er ook nog in totaal 480m2 aan onderbeplanting aangeplant.

Conclusie

Alles bij elkander afwegend staat TGE positief tegenover deze kapaanvraag. Wij zijn van mening dat dit voor de middellange en lange termijn een positieve bijdrage levert aan niet alleen het groen, maar ook aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en minder CO2.

 

Foto: Google, juni 2022