Kapadvies Bomansplaats

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Bomansplaats Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 12 lijsterbessen (Sorbus latifolia) in het trottoir op de Bomansplaats, achter de Stratumsedijk in de wijk Elzent-Noord. De kap is aangevraagd door de gemeentelijke boombeheerder in het kader van het onderhoudsprogramma 2018. Het kappen en vervangen van de bomen op de Bomansplaats is opgenomen in het programma vanwege de slechte conditie waarin de lijsterbessen verkeren.

Afweging

Tijdens een veldbezoek zijn de 12 lijsterbessen beoordeeld. De bomen zijn in sterk teruglopende conditie. Het gros van de lijsterbessen bevat veel dood hout en op enkele zijn de vruchtlichamen van de tonderzwam zichtbaar. Wegens kleine boomspiegels en algeheel slechte groeiplaatsen zullen de bomen de komende tijd immer meer in conditie teruglopen. Kap en vervanging van de 12 bomen in het trottoir is om deze reden gerechtvaardigd. De te kappen bomen zullen vervangen worden door nieuwe bomen waarbij een deel van het trottoir zal worden opgeruimd ten behoeven van de nieuwe te planten bomen. De nieuwe bomen krijgen hiermee een grotere groeiplaats met onderbeplanting en het beeld op de Bomansplaats zal groener worden. [caption id="attachment_1817" align="alignnone" width="450"] Bestaande situatie, tonderzwam om stam[/caption]

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het kappen en vervangen van de 12 lijsterbessen op de Bomansplaats. Joop van Hout en Lieke Stoffelen