Kapadvies Boschdijk 544

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Boschdijk 544


Het advies luidt: positief

Het betreft de voorgenomen kap van een witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanus) in de voortuin van Boschdijk 544, Eindhoven. De boom heeft een monumentale status. Zijn leeftijd is rond de 65 jaar, met een doorsnede van 100 cm op een hoogte van 130 cm.
 
 
Aanleiding
 
De boomverzorger constateert een vruchtlichaam van platte tonderzwam en kastanjebloedingsziekte. Volgens de omgeving was de boom al eerder kaal over de helft van de boom. Dit was het deel aan de zijde van de oprit. Ook gaf de bewoner aan dat bij wind de bestrating van de oprit bewoog.
 
Een Picus-tomogram van de binnenkant van de boom (geconstrueerd met geluidsgolven) geeft aan de wegzijde een slechte kwaliteit van de boom aan.
 
De prikstok gaat voor 70 cm. in de inrottende snoeiwond. Aan de andere zijde tot 30 cm. Hierdoor is nog maar een minimale restwand aanwezig op de hoogte van de vertakking/plakoksel.
 
Onderstaande foto’s geven een beeld van de boom en haar locatie.

Afweging
 
De conditie en vitaliteit van de boom is slecht. De levensverwachting van de boom is minder dan 5 jaar. De aantasting door tonderzwam en kastanjebloedingsziekte zijn onomkeerbaar.
 
Bovendien staat de boom op een hoog risico locatie. De Boschdijk, een fietspad, voetpad en twee woningen liggen en staan in het valbereik van de boom. Vanuit de heersende windrichting (zuidwesten), wordt de boom op woning nummer 544 en de naastliggende woning geduwd. De holte is zodanig dat één deel van de boom zal uitbreken op perceel nummer 544 en het andere deel uitbreekt naar de naastliggende woning.
 
Al met al vindt TGE de kap van de boom gerechtvaardigd.
 
Wel willen we aangeven dat, ook al is het in deze situatie niet verplicht, de locatie schreeuwt om een vervangende boom. De Boschdijk is zeer groenarm, en bomen zijn de beste manier om de luchtkwaliteit en geluidshinder nog enigszins op orde te houden langs het drukke verkeer. Dit naast zijn “ecosysteem diensten” voor leefbaarheid, klimaatbestendigheid, biodiversiteit en groenbeleving. Vervang de boom daarom door een nieuwe boom, en pas daarbij groeiplaats-verbeterende voorzieningen toe.
 
           
Conclusie
TGE staat positief tegenover de kap van de betreffende witte paardenkastanje, echter vragen wij een vervangende boom te overwegen.