Kapadvies Botenlaan 38

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Botenlaan 38

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap van 13 bomen op het terrein van het Christiaan Huygens College aan de Botenlaan 38 te Eindhoven. De kap is aangevraagd door de school naar aanleiding van een boomvitaliteitsoordeel van Van de Wouw Boomverzorging.  

Het Christiaan Huygens College is voornemens de bomen met nr. 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 en 41 te kappen om een groene reden (veiligheid).

Afweging

Vóór het indienen van de kapaanvraag heeft de school reeds contact gezocht met Trefpunt Groen Eindhoven voor een advies (eind januari). Trefpunt Groen Eindhoven heeft de bomen destijds bekeken en concludeerde een sterke aantasting bij het merendeel van de gerapporteerde bomen (veel dood hout, afwezigheid fijne vertwijging). Echter concludeerde TGE ook grote verschillen in aantasting tussen de diverse bomen. TGE vermoedt dat de esdoorns zijn aangetast door een schimmel waar sommige individuen meer en andere minder vatbaar voor zijn. Om een goed beeld van de aantasting te kunnen vormen is het nodig de bomen in blad te zien. De aanvrager heeft om deze reden tot half april gewacht met het indienen van de kapaanvraag.

Begin mei 2020 heeft TGE de bomen opnieuw op locatie bekeken. Helaas bleek de aantasting nu immer meer waarneembaar. Alle dertien aangevraagde bomen bevatten zwaar dood hout. De berken zijn bovendien niet/nauwelijks in blad gekomen. Op basis van de fysieke kenmerken verwacht Trefpunt Groen Eindhoven dat alle 13 bomen een levensverwachting hebben van <15 jaar waarvan een groot gedeelte vermoedelijk al binnen 5 jaar zal afsterven. Zo op het voorplein van de school is het risico op schade aan personen en eigendommen door tak of stambreuk groot. Kap en vervanging van de 13 bomen op het terrein van het Christiaan Huygens College is om deze reden gerechtvaardigd. Het betreft hier een groene reden zoals bedoeld in de Verordening bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. De school is voornemens de bomen te herplanten met gelijksoortige bomen. Gekozen is voor 2 stuks zwarte berken en 11 Noorse esdoorns (in plaats van gewone esdoorns die er stonden). De groeiplaatsen worden ter plaatse van de nieuwe te planten bomen verbeterd met boomaarde.

Conclusie

Gezien de huidige conditie van de bomen staat Trefpunt Groen Eindhoven positief tegenover het kappen en vervangen van de 13 bomen op het voorterrein van het Christiaan Huygens College aan de Botenlaan 38.  Door aanplant van nieuwe bomen kan de groenwaarde zich op termijn herstellen.

Trefpunt Groen Eindhoven