Kapadvies Boutenslaan 54, NEOS

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Boutenslaan 54, NEOS Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 12 bomen en het verplanten van 2 bomen om de nieuwbouw mogelijk te maken van NEOS op het perceel Boutenslaan 54.

Aanleiding

De voorgenomen ontwikkeling zal plaatsvinden op het perceel liggend in de Eindhovense wijk Oude Spoorbaan grenzend aan twee wegen, Boutenslaan en Scheidingstraat (Figuur 1). Woonstichting ‘thuis gaat voor NEOS nieuwbouw plegen op dit terrein, waar nu gedateerde bebouwing van NEOS staat. Voor de nieuwbouw zal de bestaande bebouwing op het perceel verwijderd worden. 12 bomen zullen voor de ontwikkeling moeten wijken, 2 bomen worden verplant (figuur 2). De bomen met nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 en 15 zullen worden gekapt. De haagbeuk (nr. 11) en de amberboom (nr. 6) zullen worden verplant. De beuk met nr. 13 zal worden ingepast. De waarde van de bomen is door de firma Renders bepaald volgens de NVTB methode. De waardebepaling ziet er als volgt uit:

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de zes te kappen bomen (het compensatieplan). Met het ontwikkelen van de plannen is redelijk zorgvuldig omgegaan met het bestaande groen. De meest waardevolle boom, de beuk, is ingepast en twee behoudenswaardige bomen die niet zijn in te passen worden verplant. Dit betreft de haagbeuk en de amberboom. De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er moet voor een totaalwaarde van € 9.882,98 worden gecompenseerd. In overleg met Trefpunt Groen Eindhoven is een definitief compensatieplan tot stand gekomen. Compensatie bestaat uit: Groeiplaatsverbetering voor de bestaande beuk en voor de twee te verplanten bomen. Tevens zullen op locatie twee nieuwe bomen worden aangeplant waarmee de groenwaarde in de tuin ook op de langere termijn wordt gewaarborgd. Bovenstaande compensatie is getaxeerd op €16.617,50 (Figuur 4). De compensatie voldoet dus ruim aan de criteria uit de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie. Het aantal te kappen bomen wordt door het inpassen van de beuk en het verplanten van twee bomen gereduceerd. Er wordt gecompenseerd binnen het plangebied en het compensatieplan steekt goed in elkaar. De initiatiefnemer van deze ontwikkeling kan rekenen op steun vanuit Trefpunt Groen Eindhoven. Joop van Hout en Lieke Stoffelen