Kapadvies Boutenslaan – Alberdingk Thijmlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Kapadvies Boutenslaan – Alberdingk Thijmlaan 24 augustus 2017 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 10 populieren (Populus trichocarpa en Populus alba) langs de Boutenslaan ter hoogte van de Alberdingk Thijmlaan. De kap is aangevraagd door een boombeheerder van de gemeente. Dit in verband met het drastisch achteruit lopen van de conditie waardoor de bomen veel dood hout verliezen. Zo vlak langs een drukke verkeersader als de Boutenslaan is het risico voor schade aan personen en eigendommen hiermee groot.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft kunnen constateren dat de algehele conditie van de 10 populieren slecht is. Daar waar de populieren een kleine kroon hebben in relatie tot hun stam en de bomen veel dood hout bevatten zullen de bomen zich niet meer herstellen. Vroeg of laat zullen deze bomen het loodje leggen. Op basis van een veldbezoek van TGE wordt de levensverwachting van de bomen gemiddeld geschat op 10 tot 15 jaar. Met het oog op de toenemende gevaarzetting die de populieren veroorzaken op dit stuk van de Boutenslaan is het een terechte keus de bomen te rooien en te vervangen. Middels herplant is het bovendien mogelijk om de waarde van bomen op deze plek voor luchtkwaliteit, beeldkwaliteit en stadsecologie op de lange termijn te behouden. NB. Het bestaande groen, de kleiner bomen, zullen snel de ruimte in gaan nemen. Twee van de populus trichocarpa’s langs de Boutenslaan

Conclusie

Kap en herplant van de 10 populieren is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. De compensatie is nog niet geregeld maar wordt verwacht hoger te zijn dan de huidige boomwaarde. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om opnieuw populieren aan te planten. De populier biedt immers goede nest- en verblijfplaatsen voor roeken, kraaien en raven die veel voorkomen in de nabijheid van het stadswandelpark. Groeiplaatsverbetering ter plaatse van de herplant, zoals het aanbrengen van verrijkte bomengrond, wordt aanbevolen om de nieuw aan te planten bomen optimaal te kunnen laten groeien.