Kapadvies Burghplan oost

Resultaat: Positief mits
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Kapadvies Burghplan oost

Aanleiding

Deze aanvraag betreft de kap van 27 bomen voor een groot rioolvervangingsproject en herinrichting van diverse straten in Burghplan Oost. Tevens zijn er 13 bomen die vergunningsvrij gekapt zouden mogen worden, deze zijn derhalve niet meegenomen in ons advies.

Een aantal bomen wordt vanwege de verminderde toekomstverwachting gekapt en bij een aantal bomen gaat het ook om het bereiken van een betere verhouding tussen groen en parkeren in de straat. Dit is vooral van toepassing in de Gustaaf de Smetstraat, de Kardinaal van Rossumlaan en de Antonius van Gilsweg.

 

Afweging

De aanvraag betreft drie Robinia pseudoacacia in de Wappelslaan, drie Aesculus x Carnea en een Prunus X Godouinii in de Gustaaf de Smetstraat, vijf Acer platanoides in de Fabritiuslaan, een Sorbus aria in de Bolomeystraat, zes Acer pseudoplatanus in de Kardinaal van Rossumlaan en acht Acer pseudoplatanus in de Antonius van Gilsweg. 23 van deze 27 bomen hebben een levensverwachting van minder dan 15 jaar.

Compensatie

De totale compensatie van de bomen komt op 200.040 euro. Om de een of andere reden werd boom 109, een Robinia pseudoacacia met een diameter van 166cm en een levensverwachting van 6-15 jaar, echter niet meegenomen in de berekeningen (monetaire waarde van 7.175 euro). 

Er is een compensatieplan opgesteld dat uit drie delen bestaat: ‘Investering in nieuwe bomen’

(169.805 euro, inclusief groeimedium en onderhoud eerste 3 jaren), ‘Investering in bestaande bomen’ (16.897 euro, groeiplaats verbetering en aanbrengen onderbeplanting) en ‘Investering in overig groen’ (18.390 euro).

Conclusie

We zijn het eens met deze kapaanvraag. We willen echter dat het volgende, met betrekking tot het compensatieplan en de monetaire waarden, wordt bekeken:

  • Controleer waarom de monetaire boomwaarde van boom 109 niet is opgenomen in het compensatiebedrag. Als deze ten onrechte ontbreekt, voeg deze dan toe aan het compensatiebedrag;
  • Controleer (bij de groenadviseur van de gemeente) of de kosten voor "Investering in overig groen" kunnen worden opgenomen in het compensatieplan.

Als extra opmerking: op de lijst van de te planten bomen staan Paardenkastanjes, maar uit de toegestuurde documenten blijkt niet duidelijk hoeveel en waar geplant zal worden. In Eindhoven zijn veel bomen van dit soort aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Het is misschien geen goed idee om een soort te kiezen welke zoveel last heeft van zo'n ziekte.

 

Begeleidende foto; Philips de Jonghpark door Bea Straver