Kapadvies Clausplein

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Clausplein

Het advies luidt positief.

Het betreft de kap en compensatie van 4 platanen op het Clausplein in de binnenstad van Eindhoven. 

Aanleiding

Tijdens de storm van juni 2019 zijn 4 van de 7 platanen op het Clausplein onherstelbaar beschadigd. Bij drie bomen is de top uitgebroken waarmee een omvangrijk deel van de kroon weg is. Een vierde plataan is zeer scheef komen te staan. Behoud van de beschadigde plannen past niet binnen de plannen voor het vergroenen van het plein. Kap en compensatie krijgt de voorkeur.   

Afbeelding 1 | te kappen bomen

Afweging

Het Clausplein wordt op korte termijn vergroend. Het definitief ontwerp hiervoor is onlangs gereed gekomen (Afbeelding 2). Met de storm van afgelopen juni zijn 4 van de 7 bestaande platanen onherstelbaar beschadigd. Met Trefpunt Groen Eindhoven is reeds besproken dat kap en compensatie van deze bomen de voorkeur geniet boven behoud. 

De vier te kappen bomen vertegenwoordigen een waarde van €1.500 per stuk. Rekening houdende met een compensatiefactor 2 in het centrumgebied komt dit neer om een totaal te kappen boomwaarde van €12.000 euro. Deze waarde zal binnen het project ‘Vergroenen Clausplein’ worden gecompenseerd. 

Afbeelding 2 | Definitief ontwerp

In totaal worden 21 nieuwe bomen op het Clausplein aangeplant (zie Afbeelding 3). Ter plaatse van de te kappen platanen zullen twee grove dennen worden aangeplant. Bij de drie overgebleven platanen wordt bodemverbetering toegepast ten guste van de bomen. Tevens wordt de locatie vergroend met struikvormers en onderbeplanting. 

Afbeelding 3 | nieuwe bomen

Conclusie 

Gezien de onomkeerbare schade aan de bomen stemt TGE in met kap en compensatie van de vier bestaande platanen op het Clausplein. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen