Kapadvies de Grote Beek

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies de Grote Beek

Het betreft de kap en compensatie van 26 bomen op het GGZE terrein de Grote Beek ten behoeve van de uitbreiding van de watergangen en wadi’s op het terrein. De bomen bevinden zich nabij de Doctor Poletlaan, op de locaties weergegeven hieronder.

Afweging

De uitbreidingen van de watergangen zijn onderdeel van een groter natuur-ontwikkelingsproject op de Grote Beek. De ingrepen komen ten goede aan de waterberging op het terrein, de biodiversiteit en de belevingswaarde. Daartoe zijn ecologen, landschapsontwerpers en lokale natuurorganisaties betrokken, inclusief TGE. TGE staat positief tegenover de plannen.

Voor deze specifieke kapaanvraag heeft TGE nog overlegd of er bomen zijn die een natuurlijke dood mogen sterven wanneer zij natte voeten krijgen. In het proces kunnen veel insecten, vogels en vleermuizen een onderkomen vinden in de aftakelende bomen. Vanwege de afgravingen van de grond zullen de bomen echter toch al instabiel worden en omvallen. De kap is daarom ons inziens geoorloofd.

Voor de compensatie moet de monetaire waarde van de te kappen bomen gecompenseerd worden. Die bedraagt €24.200,- . Hiervoor worden 19 nieuwe bomen geplant op de planlocatie zelf.

De nieuwe bomen hebben een monetaire waarde van €25.150,-. Voldoende aan compensatie volgens de richtlijnen van de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. De nieuwe soorten, wilg en els, passen ook rondom watergangen, en kunnen goed tegen “natte voeten”.

We willen afsluiten met een laatste advies/ wens:

  • Mochten er, naast de bomen, ook nog struiken verwijderd moeten worden, herplant deze dan op een andere locatie in het park, of schakel de Struikrovers in. Zij komen de struiken halen en zorgen voor een nieuwe plek voor de struiken. Zie www.struikroven.nu.

Conclusie

Soms moeten bomen wijken voor de verrijking van de natuur. Ons inziens is dat het geval bij deze kapaanvraag. De overwegingen voor kap zijn gerechtvaardigd, de compensatie is gerechtvaardigd. Valt enkel nog te denken aan het hergebruik van het dode hout, en van de te verwijderen struiken.