Kapadvies De Schakel (ongenummerd)

Resultaat: Positief mits
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Kapadvies De Schakel (ongenummerd)

Aanleiding

Het betreft de kap en compensatie van 44 bomen om de realisatie mogelijk te maken van een derde HOV-lijn in de gemeente Eindhoven waarbij de bestaande HOV baan op de Huizingalaan wordt verbonden met Eindhoven Airport via de Luchthavenweg.

 

Afweging

Wij zien de noodzaak voor de kap. Er is een Boom Effect Analyse opgesteld voor de blijvende bomen. Wij lezen niet terug of de aannemer op de hoogte is van deze analyse, en hoe deze gecontroleerd of gemonitord gaat worden om het behoud van de blijvende bomen te kunnen waarborgen. Omdat voorkomen beter is dan genezen zouden wij hier graag duidelijke afspraken over zien.

 

Compensatieplan

Wij zien dat het compensatieplan passend en correct is opgesteld en gaan hiermee akkoord. Wel hebben wij een kleine opmerking betreffende blad twee. Hierin is opgenomen dat de kap gecompenseerd met 82 bomen: de berekening lijkt ons niet juist te zijn. De afwijking die wij zien doet geen afbreuk aan het voldoen van het compensatieplan.

 

Conclusie

Wij gaan akkoord met de kap en het compensatieplan, mits er nog een keer gekeken wordt naar de berekening rondom de 82 bomen en er duidelijke afspraken worden opgenomen rondom de monitoring van de blijvende bomen op de planlocatie.